Liderzy Dla Młodzieży

Aktywność młodych szansą rozwoju regionu. Dobiega końca program “Liderzy dla Młodzieży”

Dobiega końca 3. edycja Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Liderów “Liderzy dla Młodzieży”, realizowanego wspólnie przez warszawską Fundację Szkoła Liderów i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przy wsparciu marszałka województwa świętokrzyskiego. 22 mieszkańców regionu uczy się, jak kierować zespołem, przewodzić innym, wspólnie realizować pomysły, dyskutować, argumentować, czyli przygotowywać się do podejmowania odpowiedzialnych, obywatelskich postaw w życiu dorosłym i przywództwa w lokalnych społecznościach. Zadaniem programu jest zwiększenie uczestniczenia młodzieży w życiu publicznym. W spotkaniu z uczestnikami programu, absolwentami poprzednich edycji oraz trenerami projektu wzięli udział przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, radna Sejmiku Jolanta Tyjas oraz dyrektor Kancelarii Sejmiku Marta Solińska-Pela.

W Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach odbyło się spotkanie sieciujące liderów, podsumowujące realizowane pomysły.

– Trzecia edycja programu jest niemal ukończona. Jesteśmy w trakcje akcji lokalnych, toczą się jeszcze tutoringi. Ostatni zjazd, podsumowujący program jest zaplanowany za tydzień, w centrum konferencyjnym w Wólce Milanowskiej. Wówczas nasi liderzy nauczą się, jak publicznie zabierać głos, jak poradzić sobie z wystąpieniami, z przekonywaniem do swoich racji – powiedziała Małgorzata Czarnecka z Fundacji Szkoła Liderów, koordynator programu. – W tegorocznej edycji bierze udział 22 uczestników, młodych ludzi z całego województwa świętokrzyskiego. Kilka osób przystępujących do programu nie ukończyło jeszcze 18 lat, a miało już bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą i właśnie na tej podstawie postanowiliśmy ich przyjąć do naszego grona. To grupa bardzo zróżnicowana, mieszkańcy gmin miejskich i wiejskich – dodała Małgorzata Czarnecka.

W programie jego uczestnicy uczą się nie na wykładach, ale przez doświadczenie, refleksję i analizę, jak przewodzić innym osobom, jak aktywizować swoich rówieśników do pracy na rzecz innych, jak wybierać spośród zgłoszonych pomysłów właściwe rozwiązania, umiejętnie argumentować własne tezy, szanując jednocześnie zdanie innych. Młodych uczą młodzi, tzw. tutorzy, osoby zaangażowane społecznie, z doświadczeniem w pracy na rzecz innych, często – absolwenci Szkoły Liderów, jednego z organizatorów akcji. W pierwszej i drugiej edycji młodzi liderzy budowali lokalne partnerstwa, angażując w projekty samorządowców, mieszkańców, przedsiębiorców. Obecnie uczestnicy przygotowują i przeprowadzają akcje lokalne z młodzieżą na rzecz młodych ludzi.

Jak podkreślił uczestniczący w spotkaniu przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, program “Liderzy dla Młodzieży” pozwala młodym uwierzyć w siebie i aktywizuje do życia społecznego. Podobną rolę spełnia Sejmik Młodzieżowy Województwa Świętokrzyskiego. – W naszych działaniach, planowanych na przyszły rok, jest miejsce na współpracę z młodzieżą. Na uznanie zasługuje ich chęć działania. Młodzi muszą kiedyś przejąć od nas pałeczkę przywódczą. Jeśli teraz nauczą się od nas, jak się działa w drużynie, jak grupowo podejmuje się decyzje dla dobra ogółu, to mamy szansę na dobrą przyszłość. Oczywiście, stawiamy naszym młodym wysokie wymagania, musimy ich nauczyć działania zgodnie z prawem, ponoszenia konsekwencji, przekonywania do swoich racji, godzenia się z odrzuceniem swoich pomysłów. Próbuję młodzieżowy sejmik zaangażować do wspólnej pracy nad Strategią Województwa. Trzeba wspierać młodych, nie pokazywać im gotowych rozwiązań, a możliwe drogi do osiągnięcia sukcesu i prawne ograniczenia. Korzystamy z młodzieńczej swobody, energii i swoistej chęci zrewolucjonizowania wszystkiego wokół – mówił przewodniczący Sejmiku.

Zdaniem Przemysława Radwana-Rohrenschefa, wiceprezesa Zarządu Fundacji Szkoła Liderów, tempo zmian we współczesnym świecie jest olbrzymie i obecnie nie młodzi uczą się od starszego, doświadczonego pokolenia, a właśnie młodzież “nadaje ton”, nadążając za m.in. zmianami demograficznymi czy technologicznymi. – Z jednej strony potrzebny jest intensywny dialog między starszymi a młodszymi liderami. Wydaje mi się, że wyzwania, jakim wy młodzi już za chwilę będziecie musieli sprostać, będą dużo większe niż w przypadku wcześniejszych pokoleń. Tempo życia jest zawrotne, a w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości pojawiać się będą kolejne problemy i to naszym zadaniem jest was wyszkolić, przygotować do odpowiedzialności, postaw aktywnych społecznie, przywództwa – dodał wiceprezes Fundacji.

W gronie osób wspierających przyszłych liderów jest Jolanta Tyjas, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. – Jestem tutorem czyli przewodnikiem uczestników programu w 2. i 3. edycji, a jednocześnie sama przywództwa uczyłam się w fundacji, w Szkole Liderów. Widzę, jak uczestnicy programu zmieniają się, dorośleją w swoich decyzjach, doceniają rozmowę, a nie tylko chęć postawienia na swoim. Cieszę się, że my jako sejmik możemy wspierać realizowanie pomysłów świętokrzyskich młodych, korzystać z waszej kreatywności, entuzjazmu i chęci współpracy – dodała radna.

Galeria zdjęć