spotkanie informacyjne dla dyrektorów świętokrzyskich szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców

Prawie 2 000 000 złotych trafi do uczniów świętokrzyskich szkół

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przystępuje do IV edycji programów stypendialnych.


W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się spotkanie informacyjne dla dyrektorów świętokrzyskich szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców. Spotkanie poprzedziło ogłoszenie naboru wniosków w dwóch programach stypendialnych realizowanych przez Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.
W roku szkolnym 2019/2020 będą dostępne dla uczniów świętokrzyskich szkół dwa programy stypendialne. „Świętokrzyski program stypendialny” dla uczniów liceów ogólnokształcących oraz „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” dla uczniów szkół branżowych, techników i szkół artystycznych.
W tym roku szkolnym do uczniów świętokrzyskich szkół trafi łącznie 1 900 000 złotych.
Nauczyciele-opiekunowie uczniów w projekcie otrzymają 250 000 złotych.
Warunki przystąpienia do projektu:
1. Uczeń uczęszcza do szkoły na terenie województwa świętokrzyskiego
2. Uczeń nie pobiera równocześnie innego stypendium z UE
3. Dochód netto na 1 członka rodziny w roku 2018 nie przekroczył 1685 zł (1910 jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne)
4. Uzyskują wysoką średnią na świadectwie w roku szkolnym 2018/2019
Uczeń stypendysta otrzyma stypendium w wys. 3800 złotych.
Jest to już 4 edycja programów, którą realizuje Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Do tej pory w ramach programów stypendialnych do uczniów trafiło prawie 6 milionów złotych (5 969 000 zł.). Nauczyciele opiekunowie stypendystów w tym czasie otrzymali 785 500 złotych.

Rozpoczęcie naboru wniosków stypendialnych planowane jest na 1 października 2019 roku i potrwa do 30 października. Szczegółowe dane dotyczące programów znajdziemy pod linkiem: http://www.stypendia.sejmik.kielce.pl/

Galeria zdjęć