Umowy Na Wsparcie Projektów Społecznych Z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ponad 30 mln zł na wsparcie projektów społecznych. Pomoc obejmie prawie tysiąc osób!

Dzienna pomoc medyczna dla osób starszych i chorych w Szydłowie, żłobek w Ostrowcu Świętokrzyskim dla dzieci, których rodzice chcą wrócić na rynek pracy oraz dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej – takich przedsięwzięć dotyczą cztery projekty, które będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Umowy z beneficjentami na dofinansowanie tych zadań podpisali wicemarszałek Renata Janik oraz członek Zarządu województwa Mariusz Gosek.


W ramach dwu projektów z poddziałania „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” udzielonych zostanie 270 dotacji (do 21 tys. zł) na utworzenie nowych miejsc pracy. W Kielcach i północnych powiatach województwa świętokrzyskiego będzie realizować taki projekt Stowarzyszenie Integracja i Rozwój (ponad 14 mln zł dofinansowania), a w powiatach na południu województwa – Caritas Diecezji Kieleckiej (ponad 13 mln zł dofinansowania). Projekty te przewidują m. in. zatrudnianie osób, które mają problemy ze znalezieniem i utrzymaniem pracy na otwartym rynku, w firmach działających na czysto komercyjnych zasadach. Chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, niskimi kwalifikacjami lub niską motywacją do pracy, zagrożone wykluczeniem społecznym, wychodzące z uzależnień.

– Szczególnie cenne społecznie są właśnie te dwa projekty, które stwarzają ogromną szansę dla rozwoju w naszym województwie podmiotów ekonomii społecznej, spółdzielni socjalnych – podkreślała wicemarszałek Renata Janik, dodając, że poza tworzeniem nowych miejsc pracy projekty przewidują m. in. doradztwo i dotacje rozwojowe dla podmiotów ekonomii społecznej lub organizacji, które są zainteresowanie działalnością w tym obszarze.

Ponadto Centrum Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjne „DOM” otrzyma ponad 1 mln 600 tys. zł na utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Szydłowie, w którym pomoc w ciągu dwóch lat znajdzie 90 osób. To miejsce dziennego pobytu dla osób, np. po pobycie w szpitalu, które nie potrzebują już całodobowej opieki medycznej, ale muszą poddawać się okresowym zabiegom, powinny korzystać z systematycznej rehabilitacji, podstawowych badań medycznych.

W nowym żłobku w Ostrowcu Świętokrzyskim, który utworzy Centrum Rozwoju Biznesu, będzie 20 miejsc. – Zrobiliśmy rozeznanie, że w Ostrowcu jest niewystarczająca liczba miejsc w żłobkach. Głównym celem projektu jest pomoc rodzicom w powrocie do aktywności zawodowej – mówiła Alicja Konecka z Centrum Rozwoju Biznesu, które uzyskało dotację w wysokości prawie 700 tys. zł.

– Dziękujemy Państwu za realizację projektów skierowanych do grup najbardziej potrzebujących naszej pomocy. Łącznie skorzysta z niej 950 beneficjentów – podsumował członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek.