Aktywność radnego Grzegorza Gałuszki

Aktywność w roku 2023

 1. Posiedzenia Sesji Sejmiku: 2/5
 2. Udział w głosowaniach na sesjach Sejmiku: 25/93
 3. Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą: 4/5
 4. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny: 4/5
 5. Udział w głosowaniach na posiedzeniach Komisji Sejmiku: 29/44
 6. Zapytania : 0
 7. Interpelacje: 0

p1/p2- udział w posiedzeniach -głosowaniach/ ilość posiedzeń-głosowań

Aktywność w roku 2022

 1. Posiedzenia Sesji Sejmiku: 11/13
 2. Udział w głosowaniach na sesjach Sejmiku: 150/185
 3. Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą: 11/12
 4. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny: 11/16
 5. Udział w głosowaniach na posiedzeniach Komisji Sejmiku: 87/102
 6. Zapytania : 0
 7. Interpelacje: 2

Aktywność w roku 2021

 1. Posiedzenia Sesji Sejmiku: 12/14
 2. Udział w głosowaniach na sesjach Sejmiku: 174/193
 3. Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą: 12/14
 4. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny: 10/10
 5. Udział w głosowaniach na posiedzeniach Komisji Sejmiku:39/50
 6. Zapytania : 0
 7. Interpelacje: 2

p1/p2- udział w posiedzeniach -głosowaniach/ ilość posiedzeń-głosowań

Aktywność w roku 2020
1. Posiedzenia Sesji Sejmiku: 8/9
2. Udział w głosowaniach na sesjach Sejmiku: 163/181
3. Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą: 7/10
4. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny: 8/9
5. Udział w głosowaniach na posiedzeniach Komisji Sejmiku: 58/64
6. Zapytania : 1
7. Interpelacje: 6

p1/p2 – udział w posiedzeniach – głosowaniach / ilość posiedzeń – głosowań

Aktywność w latach 2018-2019
1. Posiedzenia Sesji Sejmiku: 15/18
2. Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą: 10/14
3. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny: 12/15
4. Zapytania : 0
5. Interpelacje: 1

p1/p2- udział w posiedzeniach / ilość posiedzeń