Aktywność radnego Macieja Gawina

Aktywność w 2023 roku

 1. Posiedzenia Sesji Sejmiku: 5/5
 2. Udział w głosowaniach na sesjach Sejmiku: 87/93
 3. Komisja Samorządu Terytorialnego: 5/5
 4. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny: 5/5
 5. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 3/5
 6. Udział w głosowaniach na posiedzeniach Komisji Sejmiku: 41/47
 7. Zapytania : 0
 8. Interpelacje: 0

p1/p2- udział w posiedzeniach -głosowaniach/ ilość posiedzeń-głosowań

Aktywność w 2022 roku

 1. Posiedzenia Sesji Sejmiku: 12/13
 2. Udział w głosowaniach na sesjach Sejmiku: 173/185
 3. Komisja Samorządu Terytorialnego: 12/12
 4. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny: 14/16
 5. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 11/13
 6. Udział w głosowaniach na posiedzeniach Komisji Sejmiku: 104/132
 7. Zapytania : 0
 8. Interpelacje: 0

Aktywność w 2021 roku

 1. Posiedzenia Sesji Sejmiku: 13/14
 2. Udział w głosowaniach na sesjach Sejmiku: 172/193
 3. Komisja Samorządu Terytorialnego: 7/7
 4. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny: 8/10
 5. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 8/11
 6. Udział w głosowaniach na posiedzeniach Komisji Sejmiku:47/63
 7. Zapytania : 0
 8. Interpelacje: 0

p1/p2- udział w posiedzeniach -głosowaniach/ ilość posiedzeń-głosowań

Aktywność w 2020 roku

1. Posiedzenia Sesji Sejmiku: 8/9
2. Udział w głosowaniach na sesjach Sejmiku: 163/181
3. Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą: 7/10
4. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny: 8/9
5. Udział w głosowaniach na posiedzeniach Komisji Sejmiku:58/64
6. Zapytania : 1
7. Interpelacje: 6

p1/p2 – udział w posiedzeniach – głosowaniach / ilość posiedzeń – głosowań

Aktywność w latach 2018-2019
1. Posiedzenia Sesji Sejmiku: 17/18
2. Komisja Samorządu Terytorialnego: 9/11
3. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny: 13/15
4. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 10/14
5. Zapytania : 0
6. Interpelacje: 0

p1/p2- udział w posiedzeniach / ilość posiedzeń