Aktywność radnego Sławomira Gierady

Aktywność w roku 2023

 1. Posiedzenia Sesji Sejmiku: 5/5
 2. Udział w głosowaniach na sesjach Sejmiku: 74/93
 3. Komisja Samorządu Terytorialnego: 5/5
 4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 4/4
 5. Udział w głosowaniach na posiedzeniach Komisji Sejmiku: 24/26
 6. Zapytania : 0
 7. Interpelacje: 0

p1/p2- udział w posiedzeniach-głosowaniach/ ilość posiedzeń-głosowań  

Aktywność w roku 2022

 1. Posiedzenia Sesji Sejmiku: 13/13
 2. Udział w głosowaniach na sesjach Sejmiku: 164/185
 3. Komisja Samorządu Terytorialnego: 12/12
 4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 7/7
 5. Udział w głosowaniach na posiedzeniach Komisji Sejmiku: 31/35
 6. Zapytania : 0
 7. Interpelacje: 0

Aktywność w roku 2021

 1. Posiedzenia Sesji Sejmiku: 12/14
 2. Udział w głosowaniach na sesjach Sejmiku: 172/193
 3. Komisja Samorządu Terytorialnego: 7/7
 4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 7/7
 5. Udział w głosowaniach na posiedzeniach Komisji Sejmiku:27/27
 6. Zapytania : 0
 7. Interpelacje: 2

p1/p2- udział w posiedzeniach-głosowaniach/ ilość posiedzeń-głosowań                                                                                                                          

*Komisja Statutowa zakończyła prace 29 czerwca 2020r.

Aktywność w roku 2020

1. Posiedzenia Sesji Sejmiku: 9/9
2. Udział w głosowaniach na sesjach Sejmiku: 173/181
3. Komisja Statutowa: 2/3*
4. Komisja Samorządu Terytorialnego: 7/7
5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 5/5
6. Udział w głosowaniach na posiedzeniach Komisji Sejmiku: 30/34
7. Zapytania : 0
8. Interpelacje: 0

p1/p2- udział w posiedzeniach-głosowaniach/ ilość posiedzeń-głosowań
*Komisja Statutowa zakończyła prace 29 czerwca 2020r.

Aktywność w latach 2018-2019
1. Posiedzenia Sesji Sejmiku: 17/18
2. Komisja Statutowa: 5/5
3. Komisja Samorządu Terytorialnego: 3/11
4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 10/10
5. Zapytania : 0
6. Interpelacje: 0

p1/p2- udział w posiedzeniach / ilość posiedzeń