Wizyta Ambasadora Rumunii (1)

Ambasador Rumunii z wizytą u marszałka

Cosmin Onisii, Ambasador Rumunii w Polsce w dniach 11- 13 marca gości w województwie świętokrzyskim. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ambasador spotkał się z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim. Głównym punktem rozmowy była propozycja ambasadora dotycząca nawiązania oficjalnej współpracy między województwem świętokrzyskim a okręgiem w północno-wschodniej Rumunii ze stolicą w Jassach. 

Marszałek Andrzej Bętkowski scharakteryzował nasz region, opisał jego mocne i słabsze strony, wspomniał także o jego uzdrowiskowym potencjale. Nakreślił również działalność samorządu oraz istotne zadania ostatniej, najdłuższej w historii samorządności kadencji.

 – Nie była to łatwa kadencja, ponieważ w tym czasie walczyliśmy z pandemią covid-19, podobnie jak cała Europa i jednocześnie odczuwaliśmy skutki agresji Rosji na Ukrainę, co powodowało, że wspieraliśmy naszych sąsiadów, między innymi przyjmując dużą liczbę uchodźców, która do nas docierała – mówił marszałek Andrzej Bętkowski. – W tym regionie zawsze działo się wiele ważnych rzeczy związanych z historia naszej ojczyzny, jesteśmy z tego regionu bardzo dumni – dodał.

Ambasador wymienił wiele podobieństw między regionem świętokrzyskim, a regionami w Rumunii. Wspomniał także o dobrze układającej się współpracy na poziomie centralnym oraz o tym, że powinna się ona przenieść na grunt regionalny.

– Większość naszych regionów charakteryzuje się rozwojem przemysłu i rolnictwa, podobnie jak w waszym województwie. Stąd mamy podobne problemy i wyzwania do pokonania. Moim zdaniem nasza współpraca mogłaby zacząć się od turystyki. Mam konkretną propozycję dla Państwa dotyczącą nawiązania współpracy na poziomie samorządowym z naszym regionem Jassy. To jeden z najstarszych regionów, w historycznej Mołdawii, nad rzeką Bahlui. W latach 1916–1918 miasto pełniło funkcję stolicy Królestwa Rumunii – mówił Cosmin Onisii, Ambasador Rumunii w Polsce

Ambasadorowi w wizycie towarzyszy Ioana Mircea, attaché ds. politycznych.

Cosmin Onisii:

  • 28 września 2021 r. szef placówki dyplomatycznej, Cosmin Onisii wręczył Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie,  listy uwierzytelniające jako Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rumunii w RP. Cosmin Omisii jest zawodowym dyplomatą i posiada stopień dyplomatyczny Ambasadora. Przed objęciem obecnego stanowiska Ambasadora Rumunii w RP Pan Cosmin Onisii pełnił od listopada 2019 r. do czerwca 2021 r. funkcję doradcy stanu ds. polityki zagranicznej przy premierze Rumunii. W latach 2013 – 2019 Cosmin Onisii pełnił funkcję zastępcy szefa Ambasady Rumunii w Londynie z okresem około 8 miesięcy (listopad 2015 – czerwiec 2016) jako Chargé d’affaires. W latach 2007-2013 był kolejno zastępcą dyrektora i dyrektorem Departamentu Stanów Zjednoczonych i Kanady w MSZ Rumunii. Pełniąc tę funkcję, przyczynił się do uruchomienia w 2011 r. „Strategicznego partnerstwa na XXI wiek” między Rumunią a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a następnie nadzorował wczesne etapy tworzenia dwustronnej Grupy Zadaniowej, której powierzono jej realizację. W latach 2003-2007 pracował w Nowym Jorku w Stałej Misji Rumunii przy ONZ i był członkiem zespołu reprezentującego Rumunię podczas kadencji tego kraju jako wybranego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ (2004-2005). Pełnił również funkcję doradcy prawnego Stałej Misji Rumunii przy ONZ oraz pełnił funkcję wiceprzewodniczącego VI Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ na jego 61. sesji. Ambasador Onisii dołączył do rumuńskiej służby zagranicznej w 2000 roku jako świeżo upieczony absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bukareszcie. Uczestniczył m.in. w szkoleniach w Wiedeńskiej Akademii Dyplomatycznej oraz Szwedzkiej Akademii Obrony Narodowej. Urodzony w Brăila, 5 września 1977 roku, jest żonaty i ma troje dzieci.
  • Konto Ambasadora Onisii na platformie X, @Cosmin_Onisii

 

 

 

Galeria zdjęć