Pociąg Przewozów Regionalnych

Ankieta preferencji przewozowych

Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego opracował ankietę preferencji przewozowych, która ma na celu poznanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców województwa oraz użytkowników komunikacji zbiorowej dotyczących wyboru środka transportu i postulatów transportowych. Badanie to pozwoli na rozpoznanie aktualnych potrzeb transportowych oraz będzie miało wpływ na poprawę dotychczas świadczonych usług przewozowych.


Pozyskane w ten sposób informacje staną się ponadto punktem wyjścia do dalszej dyskusji, związanej z funkcjonowaniem transportu, a zwłaszcza możliwych do podejmowania działań, zmierzających do wzrostu udziału transportu publicznego jak również jego efektywniejszego wykorzystania.
Badanie dostępne jest pod adresem  https://ankiety.swietokrzyskie.pro/app-2023
Formularz on-line pozostanie aktywny do 15 września 2023 roku.