Zdjęcie Ogólne Komisji

Obradowała Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa

W poniedziałek 28 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obradom przewodniczyła radna Agata Binkowska. Udział w posiedzeniu wziął marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Marszałek Andrzej Bętkowski złożył wyjaśnienia w związku z dyskusją radnych nad wnioskiem z dnia 25 lipca 2023 r. o odwołanie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Komisja negatywnie zaopiniowała wyżej wspomniany wniosek.

Galeria zdjęć