Posiedzenie Zarządu Województwa W Dniu 23 Marca

Autobusy, ścieżki rowerowe, ochrona środowiska

Nowe autobusy dla Ostrowca Świętokrzyskiego, ścieżki rowerowe na terenie Morawicy – dodatkowe unijne miliony powędrują do dwóch samorządów na sfinalizowanie realizacji projektów dotyczących strategii niskoemisyjnej i wsparcia multimodalnej mobilności miejskiej.

Obradujący w środę, 23 marca Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o zwiększeniu wartości dofinansowania dwóch unijnych projektów realizowanych z Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzyma dodatkowe prawie 5 mln zł na przedsięwzięcie związane z ekologicznym transportem miejskim. W ramach projektu zaplanowano – zakup 10 nowych autobusów i budowę stacji obsługi z warsztatami i wyposażeniem, myjnią, budynkiem administracyjno-dworcowym dostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami, placem postojowym, manewrowym i zajezdnią. Przewidziano także budowę dróg lokalnych, dojazdowych do bazy wraz z oświetleniem energooszczędnym LED oraz budowę ścieżki rowerowej i chodników. Projekt obejmuje również przebudowę skrzyżowań,  wykonanie buspasów do bazy, wybudowanie  obiektu park&ride na 36 miejsc, wybudowanie dwóch obiektów bike &ride na 40 stanowisk, zainstalowanie inteligentnego systemu transportowego (zintegrowany bilet miejski i karta miejska), modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne, budowę ścieżki rowerowej w części północnej obwodnicy miasta. Ogólna wartość dofinansowania projektu z funduszy unijnych zamknie się w kwocie 22 mln 234 tys. zł.

– Główny cel projektu to utworzenie spójnego systemu komunikacji publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, dzięki któremu skróci się czas podróży pasażerów. Projekt zakłada poprawę wykorzystania miejskiego transportu publicznego i podniesienie jego atrakcyjności. Nie bez znaczenia jest także ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery– mówi marszałek  Andrzej Bętkowski.

Również w ramach Działania 3.4 została zwiększona wartość dofinansowania projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica” o kwotę ponad 2 mln zł  do łącznej wartości 3 mln 388 tys. zł. Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery na terenie miasta Morawica poprzez budowę ścieżek pieszo – rowerowych o łącznej długości 2,37 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizację dróg. Ścieżki powstaną m.in. wzdłuż brzegu zbiornika wodnego w Morawicy.

– Takie przedsięwzięcie jak to realizowane w Morawicy z pewnością przyczyni się do promocji aktywnej mobilności miejskiej. Liczba osób korzystających z rowerów jest coraz większa, cieszy więc, że środki unijne są wykorzystywane do budowy ścieżek rowerowych – mówi wicemarszałek Renata Janik. – Wzrost udziału ruchu rowerowego, jako alternatywnego dla samochodowego, przyczyni się również do obniżenia poziomu CO2 i ochrony środowiska.