Barometr1

Barometr zawodów dla województwa świętokrzyskiego

Nauczyciele, kierowcy, lekarze, pielęgniarki, betoniarze, zbrojarze – m.in. te zawody będą deficytowymi w województwie świętokrzyskim w 2023 roku – tak wynika z najnowszego Barometru Zawodów. To opracowanie zawierające informacje na temat zawodów, które będą nadwyżkowe, zrównoważone i deficytowe w danym województwie i powiatach. Powstaje na podstawie analizy sytuacji w poszczególnych zawodach i pomaga np. w wyborze kierunku kształcenia adekwatnego do zapotrzebowania na rynku pracy.

Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy)

Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców

Zawody nadwyżkowe, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie). Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz na poziomie województw i kraju.

Barometr

Barometr