Zielona Grafika Z Napisem Bauhaus

Bauhaus. Wsparcie inicjatyw lokalnych

30 marca DG REGIO uruchamia zaproszenie do składania wniosków dotyczących nowego europejskiego Bauhausu. Na wsparcie mogą liczyć inicjatywy realizowane przez samorządy lokalne.  

Nowa europejska inicjatywa Bauhaus łączy Europejski Zielony Ład z naszym codziennym życiem i przestrzeniami życiowymi. Konkurs „Wsparcie inicjatyw lokalnych dla nowego europejskiego Bauhausu” („Support to New European Bauhaus Local Initiatives”) ma na celu wyłonienie inspirujących projektów, które rozwijać będą trzy uzupełniające się wartości nowego europejskiego Bauhausu: zrównoważenie, estetyka i włączenie społeczne. Mogą wziąć w nim udział małe i średniej wielkości samorządy lokalne (zaproszenie jest skierowane do miast i gmin poniżej progu 100 000 mieszkańców).

Zgłoszone projekty muszą odnosić się do się do wszystkich trzech podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu – zrównoważonego rozwoju, estetyki i inkluzywności. W szczególności promowane będą przedsięwzięcia realizowane  w czterech obszarach działania:

  • Renowacja istniejących budynków i przestrzeni publicznych w duchu obiegu zamkniętego i neutralności węglowej;
  • Zachowanie i przekształcanie dziedzictwa kulturowego;
  • Adaptacja i przekształcenie budynków w przystępne cenowo rozwiązania mieszkaniowe;
  • Rewitalizacja przestrzeni miejskich lub wiejskich

Finalnie zostanie wybranych 20 projektów lokalnych, które otrzymają wsparcie rzeczowe od interdyscyplinarnych ekspertów za pośrednictwem Programu Pomocy Technicznej, w tym:

  • ocenę potrzeb: eksperci przeprowadzą ocenę szczególnych potrzeb planowanego projektu Nowego Europejskiego Bauhausu i opracują plany pomocy technicznej z dostosowanym do potrzeb wsparciem.
  • usługi wsparcia: eksperci zapewnią najnowocześniejszy rozwój i planowanie projektów, zaangażowanie zainteresowanych stron (np. mapowanie interesariuszy, zaangażowanie obywateli) oraz doradztwo techniczne (np. szacunki kosztów, strategie finansowania, doradztwo prawne), zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami.
  • plan wdrożenia: eksperci będą wspierać beneficjentów w inkubacji projektu w kierunku szczegółowej mapy drogowej, która poprowadzi i umożliwi realizację ich pomysłu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 maja 2022 r. o godz. 17:00. Szczegółowe informacje na temat konkursu  oraz formularz aplikacyjny on line dostępne są na stronie internetowej: Support to New European Bauhaus Local Initiatives