Matulińska 768x576

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii ma nowego szefa

Beata Matulińska została powołana na dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Uchwałę w tej sprawie przyjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Nowa dyrektor będzie pełnić swoją funkcję przez 6 lat.

Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs wpłynęły 4 oferty złożone przez Michała Gila, Michała Godowskiego, Mariolę Grzesik i Beatę Matulińska. Posiedzenie komisji konkursowej pod przewodnictwem Marka Bogusławskiego, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbyło się 12 lutego.

– W trakcie tajnego głosowania komisja bezwzględną większością głosów wskazała panią Beatę Matulińską jako kandydata na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Wynik postępowania konkursowego został usankcjonowany dzisiejszą decyzją Zarządu Województwa – powiedział Marek Bogusławski.

Nowa dyrektor swoją funkcję będzie pełnić przez najbliższe 6 lat.