Plakat Międzynarodowa Współpraca

Granty na współpracę ponadnarodową w projektach RPOWŚ

W kwietniu 2019 r. zostanie przeprowadzona II runda rekrutacji Grantobiorców w projekcie: „Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020” POWR.04.03.00-00-0093/17.

Przedmiotem grantu jest rozszerzenie projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o komponent współpracy ponadnarodowej.
Grantobiorcy będą mogli wypracować, zaadaptować oraz wdrożyć nowe rozwiązania w partnerstwie podmiotami z krajów należących do Unii Europejskiej.
Dlaczego „Międzynarodowa współpraca się opłaca”?
• do 100 tys. zł na współpracę ponadnarodową
• zdobycie doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych
• wdrożenie nowych rozwiązań do wykorzystania w praktyce podmiotu
• nawiązanie partnerstw ponadnarodowych
• wzrost kompetencji kadry
• wsparcie ze strony Operatora grantów
• przystępna Procedura Grantowa
• brak wkładu własnego
Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

Dofinansowanie z UE: 11 832 722,70 zł

Operator grantów: Grupa Profesja, EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze, Fundacja Partycypacji Społecznej, Grone NRW

Kontakt z Zespołem Projektowym
telefoniczny: 663 667 883 570 683 776
mailowy: pytaniapower@grupaprofesja.com

Strona projektu: https://grupaprofesja.com/mwso