Brifing Prasowy (2)

Buskie uzdrowisko sprawdzi, czy mieszkańcy regionu chorują na cukrzycę!

Ponad 8 mln złotych przeznaczył Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na dwa programy zdrowotne w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2. Obydwa realizowane będą przez Uzdrowisko Busko-Zdrój. Pieniądze na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. – Zachęcamy mieszkańców, by skorzystali z tych badań – mówi Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.


Pierwszy program skierowany jest do mieszkańców całego województwa i obejmuje grupę ponad 187 tysięcy osób dorosłych, drugi – do mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli Kielc i 11 okolicznych gmin, w sumie to 54 tysiące osób.

Brifing Prasowy (6)
Konferencja prasowa w Urzędzie

– W ramach obu tych projektów wsparciem profilaktycznym objętych zostanie ponad 240 tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. 51 tysięcy z nich będzie miało przeprowadzone szczegółowe badania określające poziom wskaźnika BMI oraz poziom cukru we krwi. Będą to osoby od 45. do 64. roku życia, które w ciągu ostatnich trzech lat nie wykonywały takich badań oraz osoby znajdujące się w grupie ryzyka – informuje Renata Janik.

Według danych za 2014 rok, w Polsce zapadalność na cukrzycę wyniosła 378 osób na każde 100 tysięcy mieszkańców, w województwie świętokrzyskim wskaźnik ten jest nieco wyższy i plasuje nas na siódmym miejscu w kraju. Przeciętny polski „cukrzyk” ma 64 lata, choruje od 10 lat, a jego BMI wynosi ponad 31 (6 punktów ponad normę).

Brifing Prasowy
Konferencja prasowa w Urzędzie

-Niestety, z roku na rok coraz więcej osób zapada na tę chorobę, przyczyną jest otyłość i złe odżywiane. Przeciwdziałając temu trendowi, Zarząd Województwa zdecydował się na sfinansowanie badań profilaktycznych. Wszystko po to, aby “wyłapać” jak największą liczbę chorych i szybko wdrożyć odpowiednie działanie. Żeby pacjenci czuli się bezpieczniej – mówi Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Realizacja projektów pod nazwą „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” rozpocznie się 1 kwietnia tego roku i zakończy 31 grudnia 2021 roku. To efekt dwóch konkursów ogłoszonych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Oba są finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, a realizowane będą przez Uzdrowisko Busko – Zdrój, które na ten cel pozyskało pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wartość obu projektów to w sumie prawie 8,2 mln złotych.

 

Galeria zdjęć