Będą nowe mieszkania socjalne

Będą nowe mieszkania socjalne

W sumie ponad 11 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego trafi  do gmin Stąporków, Szydłów, Iwaniska, Baćkowice, Opatów oraz do Sandomierskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym, z przeznaczeniem  na przebudowę budynków i przygotowanie  mieszkań socjalnych. Zarząd Województwa wybrał projekty zakwalifikowane do wsparcia w ramach konkursu z działania „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”.  Konkurs był dedykowany obszarom wiejskim, o najgorszym dostępie do usług publicznych.

W ramach konkursu można było zgłaszać projekty związane z przebudową, rozbudową lub modernizacją budynków, z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Zgodnie z regulaminem kwota pozostawiona do dyspozycji potencjalnych wnioskodawców wynosiła 23,3 mln zł, a maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosił 85% kosztów kwalifikowalnych.
Na konkurs wpłynęło 10 projektów, z których 6 ostatecznie przeszło ocenę formalną i merytoryczną oraz  uzyskało wymaganą liczbę punktów.

Podczas posiedzenia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował, że pieniądze z działania „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20 trafią do:

Gminy Stąporków (1 mln 166 tys. zł) na projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej – szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny – mieszkania socjalne w Hucisku, Gmina Stąporków”,
Gminy Szydłów (890 tys. zł) na realizację projektu „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”,
Gminy Iwaniska (2 mln 957 tys. zł) na zadanie pn. „Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkanie socjalne”,
Gminy Opatów (833 tys. zł) na przedsięwzięcie o nazwie „Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L. Czarnego 6 i ul. H. Sienkiewicza 5 z przeznaczeniem na mieszkania socjalne”,
Gminy Baćkowice (4 mln 441 tys. zł) na realizację projektu „Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach”,
oraz do Sandomierskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym ( 984 tys. zł), na projekt „Rozbudowa z przebudową budynku usługowego – siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo w Kleczanowie, Gmina Obrazów”.

W sumie w ramach rozstrzygniętego konkursu do projektodawców trafi 11 mln 273 tys. zł. Natomiast całkowita wartość 6 przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane z unijnym dofinansowaniem to 14 mln 190 tysięcy złotych.

Iwona Sinkiewicz- Potaczała,  rzecznik prasowy marszałka