O systemie opieki nad osobami samotnymi i starszymi

O systemie opieki nad osobami samotnymi i starszymi

Prezentacji modelu i zasad funkcjonowania Krajowego Samorządowego Systemu Teleopieki Domowej poświęcone było spotkanie, które odbyło się w czwartek, 19 stycznia, w Urzędzie Marszałkowskim. Województwo świętokrzyskie może być pierwszym, które przyjmie ten model kompleksowo, jako profesjonalne rozwiązanie w opiece nad osobami starszymi. W spotkaniu udział wzięli: Jerzy Pyrek, doradca marszałka ds. seniorów, Barbara Jakacka-Green, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Anna Nocuń, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia.

 

Teleopieka to sieć komunikacyjna dla osób w podeszłym wieku. Mogą z niej korzystać mieszkańcy województwa, którym ze względu na wiek czy stan zdrowia może być potrzebna nagła pomoc. Osoby objęte teleopieką, np. starsze, niepełnosprawne czy niesamodzielne, które korzystają z systemu, otrzymują nadajnik w postaci pilota połączony ze specjalnym telefonem. W przypadku, gdy źle się poczują lub upadną, wystarczy, że nacisną guzik w nadajniku, a urządzenie wyśle sygnał alarmowy do centrali, która będzie obsługiwać system. Centrala z kolei powiadomi o zagrożeniu osobę upoważnioną do opieki nad osobą starszą, kogoś z rodziny lub pogotowie. System może być rozbudowany np. o dostęp do linii obsługiwanej przez wolontariuszy, służącej możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego dla osób samotnych.

Krzysztof Michał Bruski, prezes zarządu Polskiego Centrum Opieki, firmy, która od kilku lat realizuje to przedsięwzięcie w Polsce podkreślał, że system przyjęło już kilkadziesiąt samorządów w kraju, jednak jak dotąd nie został on wdrożony kompleksowo na poziomie wojewódzkim. – System pojawił się już w części powiatów w województwie pomorskim i zachodniopomorskim, jednak brakuje tam synchronizacji na poziomie województwa. Województwo świętokrzyskie ma szansę być pierwszym, które przyjmie ten model kompleksowo jako profesjonalne rozwiązanie. Wiem, że panu marszałkowi zagadnienia senioralne są bardzo bliskie i jest w nie zaangażowany – mówił Krzysztof Michał Bruski.

System tworzą gminy, z kolei powiaty i województwa wspierają gminy w tym działaniu m.in. poprzez tworzenie rekomendacji w zakresie rozwiązań i spójności. Województwo może też wspierać realizację sytemu w zakresie edukacji i promocji wśród jego mieszkańców. – Otrzymaliśmy propozycję współpracy z zakresie pomocy osobom starszym, chorym, niesamodzielnym, a więc wymagającym specjalnej opieki. Chcemy zapoznać się ze schematem budowy systemu w województwie oraz poznać rolę, jaką miałby pełnić w nim Urząd Marszałkowski – mówił Jerzy Pyrek, doradca marszałka ds. seniorów.

Rozwiązanie zostało stworzone z myślą o osobach, które pozostają same w domu i obawiają się, że w tym czasie mogą być pozbawione pomocy. System może być również alternatywą pobytu w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym czy domu pomocy społecznej.

 źródło: wrota-swietokrzyskie.pl