Obrady Komisji Samorządu Terytorialnego Z Dnia 23.02.2024

Będą obradować Komisja Samorządu Terytorialnego i Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

22 marca 2024 roku w gabinecie przewodniczącego Sejmiku (pokój 201) będą obradować Komisja Samorządu Terytorialnego (o godzinie 10.00) oraz Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny (o godzinie 9.00). Posiedzeniom będzie przewodniczył Maciej Gawin.

Komisja Samorządu Terytorialnego

22 marca 2024 r. w gabinecie przewodniczącego Sejmiku (pokój 201), w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, przy al. IX Wieków Kielc 3. odbędzie
się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego. Obrady rozpoczną się o godz. 10.00. pod przewodnictwem Macieja Gawina.

Członkowie Komisji zapoznają się ze Sprawozdaniem z realizacji zadań rzeczowo-finansowych w roku 2023 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz z Informacją dotyczącą Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. Obrady zakończą się przyjęciem Sprawozdania z działalności Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego za okres VI kadencji (lata 2018 – 2024).

Przewodniczący Komisji Maciej Gawin zaprasza na posiedzenie mieszkańców województwa, zainteresowanych tematyką obrad.

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

22 marca 2024 r. o godz. 9.00, w gabinecie przewodniczącego Sejmiku (pokój 201), w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, przy al. IX Wieków Kielc 3. odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny pod przewodnictwem zastępcy przewodniczącego Komisji, Macieja Gawina.

Członkowie Komisji zaopiniują projekt uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2024 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obrady zakończą się przyjęciem Sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego za okres VI kadencji (lata 2018 – 2024).