Będą współpracować

Będą współpracować

Marszałek Adam Jarubas oraz prezes Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga Krzysztof Kaczmar podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w obszarach edukacji finansowej mieszkańców naszego regionu i wolontariatu pracowniczego. W spotkaniu udział wzięli Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej UMWŚ Dariusz Detka oraz Norbert Konarzewski, dyrektor programowy Fundacji Kronenberga.

Jednym z pierwszych przedsięwzięć, które wspólnie zrealizują będą obchody Tygodnia dla Oszczędzania ogólnopolskiej, medialnej akcji edukacyjnej związana z obchodami Światowego Dnia Oszczędzania, który wypada 31 października. Jej celem jest promowanie wśród Polaków nawyku oszczędzania oraz umiejętności racjonalnego gospodarowania swoimi zasobami finansowymi.

– Wiedza finansowa jest niezbędna w dzisiejszych realiach. Stanowi podstawę funkcjonowania każdego z nas – mówił Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego. – W jaki sposób oszczędzać, jak gospodarować własnymi finansami, co zrobić, żeby pomnożyć swoje oszczędności – to pytania, które zadaje sobie statystyczny Polak. Porozumienie zawarte z Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy ma na celu nawiązanie współpracy władz samorządowych z organizacją, która od wielu lat aktywnie działa na polu edukacji finansowej. Inicjatywa ta jest początkiem długofalowych działań, których efektem, w zamierzeniach obu stron, będzie przybliżenie mieszkańcom województwa świętokrzyskiego podstawowych pojęć finansowych oraz pokazanie  sposobów na efektywne gospodarowanie domowym budżetem. W ramach naszego partnerstwa  będziemy także przedstawiać naszym mieszkańcom ofertę aktywności wolontariackich, w które będą się mogli zaangażować – dodał.

Drugim z obszarów współpracy jest wolontariat pracowniczy. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach korzystać będzie z dobrych praktyk w zakresie wolontariatu pracowniczego, który od lat realizuje Fundacja Kronenberga i jest on uważany za jeden z najbardziej profesjonalnych programów w Polsce.

– Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy od wielu lat prowadzi szeroko zakrojone działania w dziedzinie  edukacji finansowej. W ciągu kilkunastu lat naszego istnienia, wzięło w nich udział prawie 2 mln użytkowników – rocznie docieramy do średnio 250 tys. osób. Jesteśmy również ekspertami w zakresie wolontariatu – koordynujemy największy program wolontariatu pracowniczego w Polsce – podkreślał Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. – Staramy się dostrzegać potrzeby zwykłych ludzi i pomagać im – stąd nasze porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. 

Misją Fundacji jest wspieranie prac na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i opieki socjalnej. W tych obszarach współpracuje, między innymi, z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowym Bankiem Polskim.