„Wielki Terror” w Muzeum Narodowym w Kielcach

„Wielki Terror” w Muzeum Narodowym w Kielcach

Kilkadziesiąt fotografii ofiar zbrodni, nagrania świadków tragicznych wydarzeń, a także współczesne fotografie miejsc masowych egzekucji i grobów złożą się na wystawę „Wielki Terror 1937-1938”, którą od dziś można oglądać w Muzeum Dialogu Kultur, oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek Adam Jarubas.

Wystawa „Wielki Terror 1937-1938” jest zapisem zbrodni, do której doszło w ZSRR. W szczytowej fazie sowieckich represji – przez historyków nazywanych „Wielkim Terrorem” – w latach 1937-38, w ciągu zaledwie 15 miesięcy, z rozkazu Józefa Stalina, aresztowano 1,7 miliona osób, z czego 750 tys. rozstrzelano, a kolejne 350 tys. zmarło w łagrach.

Zwiedzający wystawę będą mogli zobaczyć reprodukcje więziennych, czarno – białych zdjęć ofiar terroru z notami biograficznymi. Fotografie pochodzą z archiwów  archiwów: Międzynarodowego Stowarzyszenia „Memoriał” w Moskwie, Centralnego Archiwum FSB RF, Państwowego Archiwum RF w Moskwie oraz Państwowego Archiwum Kino-Foto Dokumentów w Krasnogórsku. Zdjęcia zostały wykonane przez sowiecką policję polityczną NKWD na krótko przed egzekucją. Pośród archiwalnych fotografii będzie można obejrzeć współczesne portrety i nagrania wideo z relacjami świadków, ostatnich pamiętających tragiczne wydarzenie. Nie zabraknie także współczesnych zdjęć masowych egzekucji i grobów ofiar, których położenie przez dziesięciolecia było trzymane przez władze komunistyczne w tajemnicy.

Autorem współczesnych zdjęć, a także całego projektu „Wielki Terror” jest Tomasz Kizny jeden z najlepszych polskich fotoreporterów, założyciel, działającej poza zasięgiem komunistycznej cenzury Niezależnej Agencji Fotograficznej „Dementi”, współpracownik kwartalnika historycznego „Karta”
i Magazynu Gazety Wyborczej, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Nad projektem „Wielki Terror”, którego rezultatem jest wystawa i książka pracował w latach 2008-2011. Jest również autorem kilku wystaw fotograficznych.

Projekt „Wielki Terror” powstał przy współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem „Memoriał” w Moskwie oraz przy finansowanym wsparciu niemieckich organizacji: Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Gerda Henkel Stiftung i Wissenschaftskolleg zu Berlin – Institute for Advanced Study.
Wernisaż wystawy rozpocznie się dziś o godz. 18.00 w Muzeum Dialogu Kultur. Ekspozycja będzie czynna dla zwiedzających do 4 października br.

Źródło: Muzeum Narodowe w Kielcach