Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski udziela wywiadu na konferencji prasowej

Będzie dodatkowe unijne wsparcie dla przedsiębiorców

– Zarząd Województwa Świętokrzyskiego planuje ogłoszenie kolejnego naboru na dotacje na kapitał obrotowy – poinformował podczas dzisiejszej konferencji prasowej marszałek Andrzej Bętkowski. To nie jedyne wsparcie, jakie skierowane  zostanie w najbliższym czasie do świętokrzyskich przedsiębiorców, którzy zostali  dotknięci skutkami  pandemii COVID-19 i nadal – pomimo otwarcia gospodarki – ich sytuacja finansowa jest niestabilna.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 chce w pierwszej kolejności przeznaczyć na wsparcie  lokalnego biznesu 4 mln zł. Szczegóły przedstawili podczas konferencji prasowej, zorganizowanej po posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO: marszałek województwa Andrzej Bętkowski, Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego i zarazem radny Sejmiku Marcin Piętak oraz dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Jacek Sułek.

– Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, w trosce o wsparcie przedsiębiorców najbardziej dotkniętych pandemią przyjął zasadę, iż wnioski na dotacje obrotowe, o które ubiegać się mogą mikro i mali przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek przychodów na poziomie minimum 30% będą oceniane według kolejności – od najwyższego średniego spadku obrotów z wybranych trzech miesięcy od maja do sierpnia br. – mówił marszałek Andrzej Bętkowski. I jak dodał – alokacja przeznaczona na ten nabór to 4 mln zł. Chcemy go przeprowadzić 30 września br.

Z kolei od 1 do 12 października br. planowany jest nabór, w ramach którego mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego będą mogli ubiegać się o vouchery na zakup usługi doradczej. – Ta forma wsparcia ma na celu złagodzenie skutków obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej związanej ze zwalczaniem następstw stanu pandemii COVID-19 i dotyczy m.in. utrzymania firmy na rynku i/lub ochrony miejsc pracy – wyjaśniał dyrektor Jacek Sułek.

Przykładowe usługi na które można przeznaczyć vouchery to: wsparcie prawne dotyczące uprawień wprowadzonych przepisami związanymi z pandemią, doradztwo w zakresie wdrożenia działań mających na celu pokrycie luki finansowej, utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa czy opracowanie naprawczych strategii, pozwalających na powrót do operacyjności po kryzysie gospodarczym, wywołanym epidemią. Alokacja przeznaczona na nabór to 1 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania jednego vouchera – 25 tys. zł.

Podczas spotkania przypominano, że jednym z elementów Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego dla firm są udzielane, przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pożyczki płynnościowe oraz inwestycyjno-obrotowe. – Zainteresowanie tą formą wsparcia, po którą można sięgnąć do końca tego roku, jest ogromne – przekonywał marszałek Andrzej Bętkowski.

Ostatnim z najbliższych działań,  mających ożywić świętokrzyską gospodarkę będzie projekt, w ramach którego zaplanowana jest medialna kampania promocyjna branż należących do inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego. – Chodzi tu o branżę związaną z turystyką zdrowotną i prozdrowotną, która w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 została najbardziej dotknięta – mówił podczas konferencji prasowej prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Marcin Piętak.

Promocja ukierunkowana będzie na pokazanie atrakcyjności regionu pod kątem istniejących tu obiektów sanatoryjnych oraz miejscowości uzdrowiskowych, usług prozdrowotnych, atrakcji turystycznych dla dzieci, atrakcji historycznych regionu, bazy noclegowo-hotelowej oraz różnych form turystyki aktywnej i biznesowej, co przyczyni się do wsparcia branży związanej z turystyką regionalną. Działania związane z przygotowaniem Kampanii zaplanowane są na drugą połowę września br.

Galeria zdjęć