Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego

Planowany kolejny nabór na dotacje na kapitał obrotowy dla poszkodowanych przez COVID-19

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 podczas XXVII posiedzenia podjął uchwałę w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Jedna z ważniejszych zmian w nowym naborze dotyczy sposobu rozpatrywania wniosków – nie będą one poddawane ocenie zgodnie z kolejnością wpływu, ale zgodnie z kryterium spadku obrotów, od największego spadku do najmniejszego.

Jak podkreślił marszałek województwa Andrzej Bętkowski, Zarząd Województwa, przygotowując propozycję zmiany zasad nowego naboru, wziął pod uwagę sugestie i uwagi świętokrzyskich przedsiębiorców, które zgłaszano po poprzednim naborze. Dzięki zmianie sposobu oceny największe szanse na uzyskanie pomocy będą mieć przedsiębiorcy najbardziej poszkodowani.

Na wsparcie dla przedsiębiorców tym razem przeznaczono 4 mln zł. Środki te będą kierowane do mikro i małych firm, które nie uzyskały pomocy w poprzednim naborze, a nadal borykają się ze skutkami pandemii, mają z jej powodu problemy z zachowaniem płynności finansowej. Jak podkreślił Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w najtrudniejszej sytuacji jest obecnie branża turystyczna, transportowa oraz firmy pracujące przy organizacji eventów, wesel itp. Założono, że minimalne wsparcie ma wynosić ponad 23,5 tys. zł.

Jedną z ważniejszych zmian w porównaniu do poprzedniego naboru jest również konieczność wykazania co najmniej 30-procentowego spadku przychodów ze sprzedaży w okresie wybranych trzech miesięcy (od maja do sierpnia br.) w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.

Nowa propozycja kryteriów została uzgodniona z Komisją Europejską oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Planowany przez Zarząd Województwa termin naboru to 30 września 2020 r.

Galeria zdjęć