Marszałek Andrzej Bętkowski podczas konsultacji Strategii Województwa 2030+ w Bielinach

Gminy Gór Świętokrzyskich zgłosiły swoje propozycje do Strategii Rozwoju Województwa

Wójtowie i burmistrzowie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich przedstawili swoje propozycje do Strategii Rozwoju Województwa 2030+. W konsultacjach kluczowego dokumentu, określającego kierunki rozwoju regionu na najbliższe lata uczestniczył marszałek Andrzej Bętkowski.

W Bielinach odbyły się kolejne konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Jest to kluczowy dokument wskazujący kierunek rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, zawierający spójny plan działania na najbliższe dziesięć lat.

Swoje sugestie do Strategii przedstawili wójtowie i burmistrzowie jedenastu gmin, tworzących Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, czyli Bielin, Bodzentyna, Górna, Łagowa, Łącznej, Masłowa, Nowej Słupi, Pawłowa, Suchedniowa, Waśniowa i Zagnańska.

Wśród najważniejszych inicjatyw wskazanych przez samorządowców można wymienić budowę ścieżki rowerowej – pętli wokół Łysogór: Bodzentyn – Święta Katarzyna – Krajno – Bieliny – Zamkowa Wola – Nowa Słupia – Wola Szczygiełkowa – Bodzentyn.

Kolejne z propozycji dotyczą utworzenia biosfery UNESCO na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, stworzenie systemu retencji i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, a także budowę przewagi konkurencyjnej gmin położonych wokół Świętokrzyskiego Parku Narodowego w oparciu o potencjał turystyczny.

W konsultacjach uczestniczyli Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju oraz Maciej Długosz, dyrektor Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Galeria zdjęć