Umowę Podpisuje Andrzej Bętkowski

Będzie kolejny etap rewitalizacji Działoszyc

Marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Marek Jońca oraz przedstawiciele Miasta i Gminy Działoszyce – burmistrz Stanisław Porada i skarbnik  Zofia Nocoń podpisali dziś umowę na dofinansowanie unijne projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II”. Całkowita wartość zadania to 5 mln 259 tys. zł, a dofinansowanie UE – 2 mln 761 tys. zł. Inwestycja uzyskała także wsparcie z budżetu państwa w wysokości 180 tys. zł. Jej realizacja powinna zakończyć się  30 maja 2023 roku.

– Działoszyce są kolejnym miastem w regionie świętokrzyskim, które otrzymały unijne wsparcie na przedsięwzięcia związane z rewitalizacją – informuje marszałek Andrzej Bętkowski.  I jak dodaje – Dzięki takim projektom zmienia się oblicze świętokrzyskich gmin, poprawia jakość życia ich mieszkańców, następuje ożywienie społeczne, gospodarcze, przestrzenne i kulturalne. Nie bez znaczenia jest także to, że w ramach działań rewitalizacyjnych wdrażane są rozwiązania przyjazne dla środowiska, powstają miejsca integracji i wypoczynku mieszkańców, a zdegradowane obszary zyskują nową funkcję – wylicza marszałek.

Z kolei jak podkreśla członek Zarządu Województwa Marek Jońca – Dofinansowanie ze środków unijnych projektów rewitalizacyjnych to realne wsparcie dla samorządów, które służy rozwojowi lokalnemu zarówno w zakresie infrastruktury technicznej, jak i społecznej.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów znajdujących się na terenie miasta Działoszyce i przywrócenie terenom zdegradowanym funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano: przebudowę szkoły na potrzeby Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, modernizację ulicy Stawisko, urządzenie parkingu przy ul. Skalmierskiej, monitoring miasta oraz zagospodarowanie parku w centrum miasta. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją to 3,6 ha.

Projekt realizowany będzie w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 

Galeria zdjęć