Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Będzie obradować Komisja Samorządu Terytorialnego

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego odbędzie się 25 października 2021 r. o godz. 10.30. w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 13 (czytelnia).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego.
  2. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.