Pilnie potrzebna krew

Brakuje krwi w świętokrzyskich szpitalach, największe braki tego bezcennego leku dotyczą grup A Rh -, B Rh-, O Rh-. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zwraca się z pilnym apelem do honorowych krwiodawców o honorowe oddawanie krwi. Liczy się każda donacja.

Dar krwi potrzebny jest pilnie chorym, w tym również dzieciom przebywającym w oddziałach hematologicznych, pacjentom onkologicznym, z krwotokami, poddawanym zabiegom chirurgicznym, poszkodowanym w wypadkach, chorym poddawanym dializom.

Krew oddać może każda osoba dorosła (18-65 lat), która jest zdrowa, waży co najmniej 50 kg, w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie poddana była zabiegom chirurgicznym, zabiegowi tatuażu, czy przekłucia uszu, nie chorowała na żółtaczkę i inne choroby zakaźne. Dawcami krwi nie mogą być kobiety: w ciąży, po porodzie lub zakończeniu ciąży w czasie 6 miesięcy; w okresie menstruacji i do trzech dni po jej zakończeniu. Każdy ma obowiązek okazać się posiadanym dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. W okresie epidemii przed donacją stosowane są dodatkowe środki ostrożności, sprawdzana jest temperatura ciała.

Przypominamy, że każdej osobie, która odda krew, w okresie pandemii Covid-19 przysługują 2 dni wolne od pracy lub nauki, zwrot kosztów dojazdu do stacji krwiodawstwa, a także  – w Kielcach – 30-dniowy bezpłatny bilet komunikacji miejskiej oraz zestaw czekolad.

Informacje o adresach punktów oddawania krwi, godzinach pracy, a także o akcjach wyjazdowych krwiodawstwa można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.