Będzie obradować Komisja Statutowa

Posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się 16 września 2019 r. w sali nr 202 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, aleja IX Wieków Kielc 3.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00.

Porządek posiedzenia:
1. Inicjatywa uchwałodawcza Komisji dot. projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego.
2. Sprawy różne.