Img 4655

Przyspieszają prace nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Diagnozie społeczno-gospodarczej regionu było poświęcone pierwsze posiedzenie zespołu, który rozpoczął prace nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Będzie to podstawowy i najważniejszy dokument określający obszary, cele i kierunki polityki rozwoju regionu na najbliższe lata. W pracach zespołu, który obradował pod przewodnictwem marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego, uczestniczyli również m. in. przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś, wicemarszałek Renata Janik i przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Grzegorz Banaś.


Podczas pierwszego posiedzenia Zespołu Świętokrzyskie 2030+ jego członkowie pracowali nad określeniem potencjału rozwojowego naszego regionu oraz identyfikacją wyzwań i kluczowych problemów.

– Jednym z największych zagrożeń dla województwa świętokrzyskiego są problemy demograficzne i starzenie się społeczeństwa. Wyzwaniem jest również to, żebyśmy przyciągali do regionu ludzi wykształconych, którzy będą przestawiać naszą gospodarkę na tory innowacyjności, bo nauka powinna mieć znaczący wpływ na toczące się procesy gospodarcze – mówi marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ to dokument bardzo ważny w kontekście tworzenia Regionalnego Programu Operacyjnego na kolejną perspektywę finansową. – To w oparciu o niego będziemy prowadzić negocjacje z Komisją Europejską, by zapewnić dobre finansowanie dla wszystkich obszarów, które uznamy za strategiczne dla rozwoju województwa – dodaje przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś.

Prof. Aleksander Noworól z Uniwersytetu Ekonomicznego, ekspert wspierający prace Zespołu Świętokrzyskie 2030+, podkreśla, że strategie regionów muszą korespondować z najważniejszymi celami unijnej polityki spójności, a wśród jej priorytetów są m. in.: „inteligentna gospodarka”, gospodarka niskoemisyjna, przyjazna środowisku czy bardziej skomunikowana Europa.

Prace nad dokumentem obejmującym tak duży zakres zagadnień to ogromne wyzwanie. Dlatego w celu włączenia do dyskusji jak najszerszych środowisk Zarząd Województwa zaprosił do współpracy przedstawicieli m. in.: samorządu lokalnego, środowiska naukowego, partnerów społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Po raz pierwszy w pracach nad strategią uczestniczą młodzi ludzie. – Wśród młodzieżowych rad i samorządów uczniowskich będziemy rozprowadzać ankietę. W ten sposób młodzież będzie miała wpływ na to, co zostanie wpisane do strategii. Bardzo się cieszymy, że zaproszono nas do tych prac i mamy nadzieję, że będziemy w stanie wspomóc dorosłą radę – mówi Julia Pająk, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Konsultacje społeczne projektu strategii zaplanowano na I kwartał 2020 roku. Przyjęcie dokumentu przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego planowane jest natomiast na II kwartał przyszłego roku.

Szczegółowe informacje na temat prac nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ można znaleźć tutaj