Marszałek Wojwództwa Podczas Konwentu Marszałków

Będzie obradował Konwent Marszałków Województw RP

21 kwietnia odbędą się obrady Konwentu Marszałków Województw RP w ramach przewodnictwa województwa podlaskiego. W zdalnym posiedzeniu weźmie udział Andrzej Bętkowski marszałek województwa.

Obrady włodarzy województw zdominują następujące zagadnienia:

  • Projekty Programów Krajowych na lata 2021-2027,
  • 16. Światowy Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 w Katowicach, pod hasłem „Internet United”, czyli wolny, niepodzielny, wspólny Internet,
  • Psychiatria dzieci i młodzieży po roku pandemii w kontekście zapowiedzi zwiększenia środków o 220 milionów, z czego120 mln zł ma być przeznaczona na modernizację infrastruktury,
  • Dobre praktyki i możliwości pozyskania funduszy z programu LIFE.