Obrady Komisji Budżetu I Finansów

Będzie obradowała Komisja Budżetu i Finansów

19 marca, o godz. 8.30. w sali 102 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 3. odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów pod przewodnictwem Andrzeja Swajdy.

Członkowie Komisji wyrażą opinię do projektów uchwał w sprawach:

  • wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Muzeum Narodowego w Kielcach nieruchomości położonej w obrębie Oblęgorek, gmina Strawczyn,
  • wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Muzeum Narodowego w Kielcach nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Rynek.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024 – 2040.
  • zmian w budżecie województwa na 2024 rok.

Obrady zakończą się przyjęciem Sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku za okres VI kadencji (lata 2018 – 2024).

Przewodniczący Komisji Andrzej Swajda zaprasza na posiedzenie mieszkańców województwa, zainteresowanych tematyką obrad.