Członkowie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Podczas Obrad

Będzie obradowała Komisja Rewizyjna

19 lutego 2024 r. w sali 202 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady rozpoczną się o godz. 9.00 pod przewodnictwem Agaty Binkowskiej.

Przedmiotem obrad Komisji jest zatwierdzenie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, kontrolowanych przez Komisję Rewizyjną w VI kadencji, w przedmiocie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w okresie VI kadencji.

Przewodnicząca Komisji Agata Binkowska zaprasza na posiedzenie mieszkańców województwa zainteresowanych tematyką obrad.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz
wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, kontrolowanych przez Komisję Rewizyjną w VI kadencji, w przedmiocie realizacji wniosków i zaleceń
pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w okresie VI kadencji.
3. Sprawy różne.