Bez barier

 O działaniach samorządów na rzecz osób niepełnosprawnych rozmawiali w Krakowie uczestnicy Forum Dyskusyjnego organizowanego przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego. Pracownicy Biura Komunikacji Społecznej podzielili się dokonaniami dotyczącymi strony internetowej www.sejmik.kielce.pl, która została uznana za najbardziej przyjazną osobom niewidomym.

 O działaniach samorządów na rzecz osób niepełnosprawnych rozmawiali w Krakowie uczestnicy Forum Dyskusyjnego organizowanego przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego. Pracownicy Biura Komunikacji Społecznej podzielili się dokonaniami dotyczącymi strony internetowej www.sejmik.kielce.pl, która została uznana za najbardziej przyjazną osobom niewidomym.

Podczas dwudniowego Forum odbywały się prezentacje, wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty, giełdy dobrych praktyk. Jego uczestnicy mieli możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń w gronie osób zaangażowanych w działania na rzecz wyrównywania szans. Do wszystkich samorządów na szczeblu województwa i powiatu trafi opracowana przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego publikacja na temat dobrych praktyk samorządów w zakresie polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.
Podczas panelu dyskusyjnego i giełdy dobrych praktyk podzieliliśmy się naszymi dokonaniami z innymi samorządami. Zaprezentowaliśmy także film przedstawiający nasze działania związane z likwidacją barier związanych z dostępem osób niepełnosprawnych do informacji.

Zobacz film

Do 2010 r. strony internetowe organizacji użyteczności publicznej muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego był pionierem na tym polu. Nasza witryna www.sejmik.kielce.pl była jedną z pierwszych stron internetowych dostępną dla osób niewidomych w Polsce. Pierwszym krokiem w kierunku poprawienia dostępności naszej strony internetowej było dostosowanie jej dla osób słabo widzących. Wprowadziliśmy żółte litery na czarnym tle i czcionkę odpowiedniej wielkości. Na stronie znajduje się też „lupka”, wciskając ją powiększa się czcionka. Do osób niewidomych docieramy także z gazetą „Nasz Region”. Z myślą o nich na naszej stronie internetowej zamieściliśmy pliki dźwiękowe. W zakładce “Do posłuchania” można posłuchać czytane przez lektorów artykuły naszego pisma. Kolejnym krokiem było dostosowanie naszej strony także dla osób niewidomych. Spełnia ona wytyczne określone przez organizację World Wide Web Consortium (W3C). Jedynym wymogiem jest posiadanie przez osoby niewidome odpowiedniego sprzętu w postaci programów czytających i syntezatorów. Cieszy nas, że nasze działania są pozytywnie oceniane przez środowisko niewidomych. To jednak nie koniec naszych działań w tym zakresie. – Rozpoczęliśmy przygotowania do wydawania wkładki dla osób niewidzących w Świętokrzyskim Informatorze Samorządowym „Nasz Region”. Alfabetem Braille`a będzie napisana czterostronicowa wkładka, będąca streszczeniem najważniejszych informacji zawartych w konkretnym numerze pisma. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku uda się zrealizować ten pomysł. Chcemy, by gazeta zaopatrzona w dodatek „brajlowski” była kolportowana w środowisku osób niewidomych – zapowiada Dariusz Detka, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Czynimy starania, aby do potrzeb osób niewidomych dostosowany został także portal „Wrota Świętokrzyskie”.

Dobrym przykładem likwidacji barier dostępności w naszym Urzędzie był kurs języka migowego dla urzędników. 14 osób, pracowników Departamentu Funduszy Strukturalnych, Departamentu Polityki Regionalnej, Kancelarii Zarządu oraz Biura Komunikacji Społecznej ukończyło organizowany przez Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kielcach kurs języka migowego I stopnia. To kolejny krok do usprawnienia obsługi interesantów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Mamy nadzieję, że w nasze ślady pójdą inni. My też nie osiadamy na laurach. W planach mamy kolejne rozwiązania, wszystko po to, by nasz Urząd był jeszcze bardziej przyjazny i dostępny dla interesanta.