Połowa kadencji za nami

 Dwadzieścia sesji Sejmiku, 351 podjętych uchwał, 162 posiedzenia komisji problemowych, przyjęte programy ochrony środowiska, współpracy z organizacjami pozarządowymi, rozwoju bazy sportowej czy małej retencji w województwie świętokrzyskim – to bilans dwóch lat działalności radnych wojewódzkich. – Za sobą mamy połowę kadencji, to był czas wytężonej pracy dla rozwoju Ziemi Świętokrzyskiej – podkreśla Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

 Dwadzieścia sesji Sejmiku, 351 podjętych uchwał, 162 posiedzenia komisji problemowych, przyjęte programy ochrony środowiska, współpracy z organizacjami pozarządowymi, rozwoju bazy sportowej czy małej retencji w województwie świętokrzyskim – to bilans dwóch lat działalności radnych wojewódzkich. – Za sobą mamy połowę kadencji, to był czas wytężonej pracy dla rozwoju Ziemi Świętokrzyskiej – podkreśla Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Na początku kadencji w Samorządzie Województwa zawiązała się koalicja składająca się z trzech ugrupowań: Polskiego Stronnictwa Ludowego, Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. – Jak w każdym Sejmiku Wojewódzkim, tak i u nas pojawiają się różnice zdań między radnymi, dyskusje czy nawet spory, ale nasza praca ma charakter merytoryczny. Skupiamy się na sprawach do rozwiązania; na działaniach, które będą skutkowały rozwojem naszego regionu. Dzięki temu Sejmik pracuje sprawnie, bez politycznych „fajerwerków”, które mogliśmy oglądać w innych województwach – mówi Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
Od początku kadencji, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu, Sejmik siedmiokrotnie, z różnych powodów ( m.in. objęcia stanowisk w innych samorządach czy wyboru na posła ) stwierdzał wygaśnięcie mandatów radnych Województwa Świętokrzyskiego. Dotyczyło to radnych Tadeusza Klamczyńskiego, Edmunda Kaczmarka, Franciszka Wołodźki, Andrzeja Bętkowskiego, Sławomira Kopycińskiego, Marka Kwitka i Marzeny Okły-Drewnowicz. Ich miejsca w sejmikowych ławach zajęli radni: Mieczysław Gębski, Krzysztof Dziekan, Wiesław Woszczyna, Lech Janiszewski, Wojciech Kurek, Janusz Skibiński i Jerzy Suchański. W ciągu minionych dwóch lat radni Sejmiku byli aktywnymi współinicjatorami opracowania i przyjęcia oświadczeń w różnych sprawach, istotnych zarówno dla regionu jaki i całego kraju. Dotyczyły one m.in. zapisu o możliwości wetowania przez wojewodę inwestycji samorządowych finansowanych z funduszy unijnych, ujętego w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zamiaru likwidacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz projektu ustawy o rozwoju miast i obszarów metropolitarnych.
Oświadczenia Sejmiku dotyczyły także spraw regionalnych, ale istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa: aktualnej sytuacji w służbie zdrowia na terenie województwa świętokrzyskiego, ekorozwoju dorzecza rzeki Kamiennej czy ograniczenia właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach.
Z inicjatywy radnych Sejmik przyjął stanowiska m.in. w sprawach: przekazania ośrodków doradztwa rolniczego jako jednostek podległych samorządom województw, wstrzymania budowy siedziby Oddziału Terenowego TVP w Kielcach przez Zarząd TVP S.A., sytuacji na rynku owoców w województwie świętokrzyskim czy uwzględnienia w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju inwestycji związanej z budową Regionalnego Portu Lotniczego Kielce-Obice.
– W okresie minionych dwóch lat odbyło się dwadzieścia sesji Sejmiku, trzy z nich miały wyjątkowo uroczysty charakter i związane były z obchodami jubileuszu 10 – lecia Województwa Świętokrzyskiego oraz 50 – lecia współpracy z Obwodem Winnickim na Ukrainie – wylicza przewodniczący Tadeusz Kowalczyk. – W maju tego roku mieliśmy też sesję wyjazdową. Była to jedyna w tej kadencji sesja poza stolicą województwa – gościliśmy w Samorządowym Centrum Kultury w Busku-Zdroju.
Spośród najważniejszych dokumentów uchwalonych przez Sejmik można wymienić: „Program opieki nad zabytkami w województwie świętokrzyskim na lata 2007-2011”, „Program rozwoju infrastruktury transportowej na lata 2007-2013”, „Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego” , „Program rozwoju bazy sportowej na 2007, 2008 rok i lata następne w Województwie Świętokrzyskim”, a także „Program promocji wraz z regionalnym systemem informacji turystycznej dla województwa świętokrzyskiego na lata 2008 – 2013” oraz „Program Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.
Jak podkreśla przewodniczący Tadeusz Kowalczyk, Samorząd Województwa zajmował się sprawami istotnymi z punktu widzenia regionu i podejmował decyzje w sprawach służących gospodarczemu wzmocnieniu Ziemi Świętokrzyskiej oraz świętokrzyskiej kultury: – Ocenialiśmy sytuację na rynku pracy w regionie, popraliśmy realizację Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, wspierając te inwestycję finansowo. Sejmik podjął też decyzję o dofinansowaniu i współprowadzeniu wspólnie z Powiatem Sandomierskim i Gminą Sandomierz Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Później także zdecydowaliśmy o wspólnym z Ministrem Rolnictwa prowadzeniu Muzeum Wsi Kieleckiej – wylicza przewodniczący i dodaje, że najbliższe dwa lata zapowiadają się równie pracowicie.