Grzegorz Socha

“Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”

Wicemarszałek województwa Grzegorz Socha uczestniczył w zorganizowanej w Sandomierzu konferencji pt. “Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”, poświęconej tematyce ochrony przeciwpowodziowej na odcinku tzw. Wisły Sandomierskiej. Spotkanie zorganizował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W konferencji udział wzięli również dyrektor Departamentu Przyrody i Klimatu Anna Picheta-Oleś oraz Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Konferencja stanowi podsumowanie prac analitycznych i przedstawia propozycje rozwiązań, dotyczących ograniczenia zagrożenia powodziowego w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem. Eksperci w uzgodnieniu z Wodami Polskimi i mieszkańcami zagrożonych terenów wypracowują najlepsze metody ochrony przed powodzią, jednocześnie uwzględniając w swoich pracach potrzebę poszukiwania na tym terenie dodatkowej retencji, w związku z zauważalnym na tym terenie problemem suszy.

Obszar wzdłuż tzw. Wisły Sandomierskiej, od ujścia Nidy do ujścia Sanu ucierpiał mocno podczas powodzi 2010 r. Celem podejmowanych działań jest ograniczenie potencjalnych, negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego, działalności gospodarczej.

Projekt “Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość” nadzorowany jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Program jest częścią Projektu POPDOW (Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły), realizowanego ze środków Banku Światowego.

Galeria zdjęć