Odbiór Inwestycji Drogowej W Bugaju Gmina Strawczyn Z Udziałem Wicemarszałek Renaty Janik

Bezpieczniejsze drogi w gminie Strawczyn

Wicemarszałek Renata Janik wzięła udział w odbiorze zakończonej inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 748 na odc. od km 8+590 – 8+970 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Bugaj w gminie Strawczyn”. Prace wykonywał Zakład Robót Drogowych DUKT.

Goszcząca w gminie Strawczyn wicemarszałek zapoznała się z efektami prac budowlanych, które objęły m.in. budowę chodników, zjazdów, peronów przy zatokach autobusowych, nawierzchni. Całkowita wartość przeprowadzonych prac to około 968 tysięcy złotych, 500.000 zł pokrył samorząd gminy Strawczyn. Z włodarzami gminy wicemarszałek Renata Janik rozmawiała również o kolejnych, planowanych inwestycjach.

Galeria zdjęć