Podpisanie Umów Na Realizację Projektów Rpo WŚ, Staszów, Grudzień 2019 4

Samorządy z unijnym wsparciem

Poprawa warunków leczenia małych pacjentów szpitali w Sandomierzu i Staszowie, termomodernizacja budynków oraz modernizacja oświetlenia ulicznego – kolejna pula finansowego wsparcia trafiła do świętokrzyskich samorządów. W Urzędzie Gminy w Staszowie przy udziale członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Marka Jońcy, poseł Anny Krupki oraz przedstawicieli samorządów lokalnych odbyło się podpisanie czterech umów na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Unijne wsparcie otrzymały oddziały dziecięce szpitali w Staszowie i Sandomierzu. W tej ostatniej placówce zaplanowano remont izolatki oraz zakup systemu do prób wysiłkowych i holterowskiego, aparatu EKG, inkubatorów, lamp do fototerapii oraz echokardiografu. Ogólna wartość projektu to ponad 1,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie prawie 1 mln 300 tys. zł. W sprzęt medyczny (m.in. aparat USG i EKG, pompy infuzyjne, bilirubinometr i defibrylator) zostanie wyposażona staszowska pediatria, na oddziale zostaną również przeprowadzone prace remontowe. Projekt o ogólnej wartości ponad 1 mln 700 tys. zł zyskał unijne dofinansowanie w wysokości prawie 1,5 mln zł.

Dążenie do ochrony klimatu jest wspólnym mianownikiem dwóch kolejnych projektów, na których realizację podpisano umowy w staszowskim magistracie. 23 miejscowości z terenu gminy Bogoria zyskają nowe, ledowe oświetlenie uliczne oraz lampy solarne. A wszystko to dzięki projektowi o całkowitej wartości prawie 3 mln zł (w tym dofinansowania unijnego – 2,5 mln zł). Wymiana 1203 sztuk opraw oświetleniowych pozwoli nie tylko zaoszczędzić energię elektryczną , ale i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do środowiska. O wymiarze ekologicznym można również mówić w przypadku realizacji projektu gminy Staszów – termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Dzięki projektowi, na który gmina otrzymała unijne dofinansowanie w wysokości 1 mln 853 tys. zł, będzie można przeprowadzić szereg prac w trzech samorządowych budynkach Urzędzie Miasta i Gminy, Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Staszowskim Ośrodku Kultury (m.in. modernizację instalacji CO, wymianę okien i drzwi, ocieplenie stropów i ścian oraz montaż instalacji fotowoltaicznej).

fot. Urząd Miasta i Gminy Staszów

Galeria zdjęć