Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Dyskusja o planach rozwoju spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” S.A. była jednym z ważniejszych punktów posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach. Podczas spotkania marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski wręczył akty powołania nowym członkom Rady.


Przed rozpoczęciem obrad członkowie Rady uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w październiku śp. Aleksandra Kabzińskiego, założyciela i prezesa Polskiego Związku Producentów Kruszyw, wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach, człowieka głęboko zaangażowanego w działalność na rzecz gospodarczego rozwoju województwa świętokrzyskiego, oddanego idei dialogu społecznego.

Następnie marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski wręczył akty powołania dwóm nowym członkom Rady. Otrzymali je – wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz Andrzej Klimczak – nowy przedstawiciel strony rządowej.

Kolejnym ważnym punktem obrad była dyskusja o planach rozwoju spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. Zamierzenia związane z możliwościami uruchomienia nowego obszaru wydobywczego na terenie gminy Połaniec przedstawił członek zarządu spółki Wojciech Sagan. Zaapelował on do władz gminy Połaniec o rozważenie możliwości stworzenia warunków dla planowanej inwestycji.

Burmistrz Połańca Jacek Tarnowski przedstawił uczestnikom posiedzenia wyniki konsultacji z mieszkańcami w tej sprawie. W miejscowościach na terenie gminy zorganizowano spotkania informacyjne z mieszkańcami, których zdecydowana większość opowiedziała się przeciwko planom uruchomienia przez spółkę nowego obszaru wydobywczego. Mieszkańcy obawiają się, że nowa inwestycja może przyczynić się do zanieczyszczenia środowiska.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele różnych związków zawodowych działających w „Siarkopolu”, wspierając plany zarządu spółki, zaapelowali o porozumienie w tej sprawie.

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, jako przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach, zaoferował dalszą pomoc Rady w celu osiągniecia kompromisu.

Na koniec podsumowano działalność WRDS w 2019 roku.