5

Biegli po zdrowie ulicami Chęcin

Bieg ulicami Chęcin to wydarzenie organizowane corocznie przez Urząd Miasta i Gminy Chęciny. W tegorocznym dwunastym biegu udział wzięli pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Drużyna lecznicy wspaniale prezentowała się w koszulkach z logo szpitala oraz emblematem 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego. Nawiązując do Dni Otwartych szpitala, organizowanych w ramach jubileuszowych obchodów, szpital oferował również na swoim stoisku bezpłatne badania profilaktyczne oraz porady zdrowotne.

Pielęgniarki Iwona Florecka oraz Marzena Krzysztofek przeprowadzały badanie poziomu cukru we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego oraz pomiar poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Chętnych do badań nie brakowało, co jasno wskazuje na rosnącą świadomość społeczeństwa w zakresie dbania o zdrowie. Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny Robert Jaworski wyraził serdeczne podziękowania dla dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze Youssefa Sleimana za organizację stoiska z badaniami profilaktycznymi oraz dla wszystkich pracowników szpitala, którzy biorąc udział w biegu przyczyniali się również do propagowania zdrowego stylu życia.

województwo
Logo 20 – lecia

Galeria zdjęć