20190225 111544 Na Strone Sejmik

Biogospodarka w województwie świętokrzyskim oraz rozwój budownictwa niskoemisyjnego w ramach harmonogramu realizacji projektu RDI2CluB

25 lutego w siedzibie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu odbyło się spotkanie na temat założeń i celów funkcjonowania Centrum wiedzy i rozwoju biogospodarki.

Podczas spotkania zaprezentowano plany dotyczące działalności Centrum oraz realizowane i przewidywane działania na rzecz podniesienia wiedzy na temat biogospodarki w województwie świętokrzyskim. Przedstawiono również wstępne założenia działania pt.: „Działania na rzecz podniesienia wiedzy na temat biogospodarki w województwie świętokrzyskim” i zaproszono uczestników spotkania do współpracy.
Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z aktualnymi założeniami dotyczącymi budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w szczególności w zakresie biogospodarki oraz z możliwościami dofinansowania działań proekologicznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Szczegółowe informacje wraz ze zdjęciami dostępne są na stronie organizatora wydarzenia (link).

Tego samego dnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się również spotkanie z regionalnymi interesariuszami biogospodarki Województwa Świętokrzyskiego dotyczące działania „Budownictwo niskoemisyjne” i możliwości nawiązania w tym zakresie ściślejszej współpracy z partnerami norweskimi. W spotkaniu wziął udział, za pośrednictwem wideokonferencji, pan Ola Rostad, prezes zarządu firmy konsultingowej Tretorget AS – jednego z norweskich partnerów projektu.

Więcej informacji na stronie projektu www.rdi2club.umws.pl .

Biogospodarka w województwie świętokrzyskim oraz rozwój budownictwa niskoemisyjnego w ramach harmonogramu realizacji projektu RDI2CluB

Biogospodarka w województwie świętokrzyskim oraz rozwój budownictwa niskoemisyjnego w ramach harmonogramu realizacji projektu RDI2CluB

Biogospodarka w województwie świętokrzyskim oraz rozwój budownictwa niskoemisyjnego w ramach harmonogramu realizacji projektu RDI2CluB

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć