11167968 1014216178609628 1761685530702127085 O

Termomodernizacja szpitala z unijnym wsparciem

Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, projekt „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” trafił na listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”.

Zmiana na tej liście to efekt skutecznego odwołania wnioskodawcy, którego protest został uwzględniony w procedurze odwoławczej i otrzymał liczbę punktów uprawniającą do znalezienia się na liście zadań objętych wsparciem. Wartość całkowita zaplanowanych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach prac to 11,2 mln zł, z czego 7,2 mln zł to dofinansowanie unijne.
Przypomnijmy, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w grudniu ubiegłego roku dokonał warunkowego wyboru projektów termomodernizacyjnych do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego w obszarze tzw. efektywnej i zielonej energii. Obecnie lista liczy 52 projekty o łącznej wartości blisko 177 mln zł i prawie 128 mln zł wsparcia z Unii Europejskiej.

 

Lokalizacja