Mania Dzialania 500x333

Rozstrzygnięcie konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych”

15 organizacji pozarządowych otrzyma wsparcie na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2019 r. Zarząd Województwa podczas posiedzenia przyjął uchwałę w tej sprawie. Łączna kwota dotacji to 95 000 zł.

9 stycznia 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2019 r. Na konkurs wpłynęło 28 ofert. Po ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję, ostatecznie do dofinansowania wybrano 15 zadań.
Poniżej tabela podziału środków na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku.

Lp. Nazwa wnioskodawcy Status prawny Przedmiot oferty Wysokość przyznanej dotacji
1. Fundacja “dr Clown” w Warszawie fundacja Kolorowy wolontariat 4000
2. Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND SPORT w Bodzentynie fundacja “Psychologia hejtu w mediach społecznościowych” 2500
3. Klub Sportowy “BASZTA” RYTWIANY w Rytwianach stowarzyszenie Baszta TV. 2000
4. Kulturalna Przestrzeń w Piekoszowie fundacja Przestrzeń dla młodych 3000
5. Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach stowarzyszenie Mania Działania 2019 42000
6. Stowarzyszenie “Bielińska Przestrzeń Młodych” w Bielinach stowarzyszenie Ja hejtu nie promuje! Ja hejt bamuje! 2500
7. Stowarzyszenie “SABAT FICTION” w Kielcach stowarzyszenie Event Manager w praktyce 6000
8. Stowarzyszenie Aktywności Społecznej EVEREST w Starachowicach stowarzyszenie “Świętokrzyskie dla młodych” 2000
9. Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP stowarzyszenie “Młodzi Aktywni IV” 5500
10. Stowarzyszenie Homo Politicus w Kielcach stowarzyszenie Samorządowe Kawiarenki Obywatelskie 3000
11. Stowarzyszenie Młodzi Aktywni w Suchedniowie stowarzyszenie Nakręcamy Młodzież 5000
12. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Sadowie “RoSa” w Sadowiu stowarzyszenie Świętokrzyska Akademia Animatora Młodzieży 5500
13. Stowarzyszenie Zwykłe IMPAKT w Kielcach stowarzyszenie Kongres Młodzieżowych Rad Gmin 2019 7000
14. Świętokrzyska Akademia Sportu w Kielcach stowarzyszenie Wolontariat dla młodych 2000
15. Wioska Aniołów Fundacja w Karsznicach fundacja podnoszenie kompetencji liderów grup młodzieżowych oraz tworzenie mechanizmów wsparcia merytorycznego i finansowego nieformalnym grupom młodzieżowym 3000

 

Lokalizacja