Biskup spotkał się ze świętokrzyskimi samorządowcami

Biskup spotkał się ze świętokrzyskimi samorządowcami

W auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach odbyło się spotkanie opłatkowo – noworoczne świętokrzyskich samorządowców z Ordynariuszem Diecezji Kieleckiej Księdzem Biskupem dr Janem Piotrowskim. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego reprezentowali: wiceprzewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk i Andrzej Pruś, marszałek Adam Jarubas, członkowie Zarządu: Agata Binkowska i Marek Szczepanik, radni Sejmiku: Grzegorz Gałuszka, Mieczysław Gębski i Tomasz Zbróg oraz Renata Janik, dyrektor Departamentu Organizacyjnego-Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego.

W świąteczną atmosferę wprowadził gości występ scholi seminaryjnej, która zaprezentowała tradycyjne polskie kolędy.

Ksiądz Biskup Jan Piotrowski dziękował wszystkim za wspólny trud i ciężką pracę, podkreślił jak ważne jest osiąganie wspólnych  celów, szczególnie tych,, które mają służyć drugiemu człowiekowi tym bardziej że rok 2016 ogłoszony został przez papieża Franciszka, rokiem Miłosierdzia.

– Rok 2015 minął już bezpowrotnie, kolejny rok wyznacza nam nowe zadania. Ważne, żebyśmy nie zapomnieli kim jesteśmy jako chrześcijanie. Życzę wszystkim, by ten nowy rok 2016 był owocny i pełen satysfakcji, by był czasem godnej i uczciwej służby, która uszanuje człowieka. Jednocześnie w przestrzeni życia publicznego trzeba nauczyć się przebaczać, pomagać szczególnie w roku 2016 – roku Miłosierdzia – mówił podczas spotkania Biskup Jan Piotrowski.

– Chcę podziękować Księdzu Biskupowi za dotychczasową posługę pasterską oraz za dzisiejsze spotkanie. Nasza praca to nie tylko same sukcesy, to duże wyzwania. Życzę nam wszystkim żebyśmy budowali wspólnotowe relacje, łączyli siły, aby pracować skutecznie dla naszego  regionu i kraju. Dzisiaj wobec nowych wyzwań m.in. Światowych Dni Młodzieży, chciałbym zadeklarować że samorząd województwa chętnie przyłączy się do tej inicjatywy. Wydarzenie będzie również dobrą okazją do promocji ziemi kieleckiej i jej najlepszych walorów tych duchowych jak i historycznych – mówił marszałek Adam Jarubas.

Oczywiście nie zabrakło tradycyjnego łamania się opłatkiem, symbolem zgody i pojednania.

Spotkanie, jak co roku zorganizował i poprowadził ksiądz Tadeusz Szlachta.