O współpracy dla poprawienia infrastruktury transportowej

O współpracy dla poprawienia infrastruktury transportowej

Inwestycji drogowych i kolejowych w województwie świętokrzyskim, planowanych do realizacji z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy na lata 2014 – 2020 dotyczyło spotkanie marszałka województwa Adama Jarubasa, wicemarszałka Jana Maćkowiaka oraz członka Zarządu Województwa Piotra Żołądka z wojewodą świętokrzyskim Agatą Wojtyszek oraz przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w naszym województwie. Wzięli w nim udział również radni Sejmiku Województwa Andrzej Pruś i Barłomiej Dorywalski.

– Warto dziś przejrzeć nasze zamierzenia w zakresie inwestycji infrastrukturalnych w naszym województwie. Chcemy zaprezentować główne inwestycje planowane w najbliższych latach i doprowadzić do tego, by te, realizowane na poziomie krajowym i samorządowym widziały się nawzajem bowiem często łączą się one ze sobą. Chcemy porozmawiać o tematyce kolei i możliwościach jej rozwoju dzięki funduszom unijnym – powiedział rozpoczynając spotkanie marszałek Adam Jarubas.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego spotkali się m.in. marszałek województwa Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak, członek Zarządu Piotr Żołądek, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski,  dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Damian Urbanowski, dyrektor Departamentu Infrastruktury UMWŚ Wojciech Siporski, dyrektor Oddziału Generelnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach Krzysztof Strzelczyk, Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Robert Zaborski czy dyrektor PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach, Krzysztof Krawiec.

– Inwestycje drogowe i kolejowe są bardzo istotne w naszym województwie, dlatego jest to pierwszy temat, który podjęliśmy rozpoczynając naszą pracę. Ta infrastruktura jest kluczowa również dla rozwoju gospodarki, dla szans, jakie będą stały w przyszłości przed młodzieżą. Mam nadzieję, ze zobaczymy dziś perspektywy inwestycji i planów, jakich chcą nasi mieszkańcy. Chcemy też porozmawiać o tym, co nas czeka w roku 2016, m.in. o Światowych Dniach Młodzieży, które sprawią, że przez nasze województwo będzie podróżowało wiele osób w lipcu – powiedziała wojewoda świętokrzyski, Agata Wojtyszek, dziękując za zorganizowanie spotkania.

Najważniejsze inwestycje drogowe, jakie są planowane w naszym regionie przez Samorząd Województwa z wykorzystaniem środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwój Polski Wschodniej, przedstawił dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Damian Urbanowski, który wskazywał, że będą nimi m.in. obwodnice Daleszyc, Sukowa czy Chmielnika.

– Nasze spotkanie to próba podzielenia się informacjami na temat tego, jakie inwestycje są planowane na poziomach dróg wojewódzkich i krajowych. Chcemy szukać współpracy by nasz region był jak najlepiej wyposażony w infrastrukturę transportową. Jesteśmy świadomi, że nowy rząd będzie szukał korekt w planach i zamierzeniach poczynionych przez poprzedników i nie chcemy, by nasze województwo było pomijane tych korektach. Powinniśmy poszukać skutecznych działań, które pozwolą nam pokazać na szczeblu centralnym, jak ważne są kluczowe dla nas niektóre inwestycje – przede wszystkim usuwanie wąskich gardeł poprzez obwodnice m.in. Starachowic, Opatowa, Ostrowca Świętokrzyskiego czy Morawicy i Woli Morawickiej – stwierdził wicemarszałek Jan Maćkowiak.

Podczas spotkania plany inwestycji na najbliższe 8 lat zaprezentowali również dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach Krzysztof Strzelczyk, dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Robert Zaborski oraz dyrektor PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach, Krzysztof Krawiec.