Blisko 9 mln złotych na sprzęt dla strażaków

Blisko 9 mln złotych na sprzęt dla strażaków

9 mln zł trafi do gmin województwa świętokrzyskiego na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych w ramach Działania 4.1 “Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”. Umowy podpisał w Filharmonii Świętokrzyskiej z samorządowcami marszałek Adam Jarubas.

Fundusze te, pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do konkursu zgłoszono 43 projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 24,9 mln złotych, co jest kwotą trzykrotnie wyższą niż dostępna alokacja w kwocie 9,1 mln złotych. 32 z tych projektów spełniły kryteria dopuszczające oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Zarząd województwa Świętokrzyskiego zdecydował o wyborze 15 projektów na łączną kwotę ponad 8,8 mln złotych. Dotyczą one zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych będących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

W środę, 19 października w Filharmonii Świętokrzyskiej marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas, podpisał z przedstawicielami 8 samorządów gminnych umowy w ramach tego działania. W spotkaniu uczestniczyła również dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Regionalnego UMWŚ, Irena Sochacka.

– Jest to moment, na który państwo i my długo czekaliśmy. Był to bardzo oblegany konkurs, gdyż wniosków było 43 a tylko 15 znalazło się na liście. Walczyliśmy o zdecydowanie większe środki na te działania ale Komisja Europejska długo nie chciała zgodzić się na finansowanie tego typu wydatków. Będziemy czuwać przy okazji renegocjacji programów i próbować przesuwać pieniądze i zaspokoić potrzeby projektów z listy rezerwowej. Wszyscy mamy świadomość, jak ważną instytucją są dziś Ochotnicze Straże Pożarne. Przetrwały one wszelkie zawieruchy polityczne i dziejowe i niosą pomoc od lat.  Bez strażaków, również ochotników, trudno byłoby sobie wyobrazić pomoc przeciwpowodziową czy ofiarom wypadków. Dziękuję strażakom za ich codzienną pracę oraz samorządom za aktywność w tym konkursie – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas podczas dzisiejszego spotkania.

W ramach podpisanych dziś umów zakupionych zostanie m.in. 8 bojowych wozów strażackich – 3 ciężkie, 4 średnie i 1 lekki.

– Nasza gmina ma szczególne uwarunkowania związane z ochroną przeciwpowodziową, wszystkie nasze OSP są wyposażone w sprzęt do ochrony przeciwpowodziowej, jednak jednostka w Połańcu dysponowała starszym wozem bojowym. Teraz będzie mogła cieszyć się nowym – mówił burmistrz miasta i gminy Połaniec, Jacek Tarnowski.

– Wybór tych projektów pokazał profesjonalizm w podejściu do regionu Zarządu Województwa i znajomość potrzeb regionu. Nowy lekki wóz bojowy pozwoli naszym strażakom szybciej docierać na miejsce wypadków, również na jeziorze Chańcza czy na terenach chronionych, których w naszej gminie jest 85% – mówiła Alina Siwonia, wójt gminy Raków.

Na liście rezerwowej tego konkursu znajduje się 17 wniosków.