Aktualności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Img 5150

Kolejne umowy z RPO. Wsparcie dla gmin i stowarzyszeń

Marszałek Andrzej Bętkowski i  wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 ze Skarżyskiem-Kamienną, Rudą Maleniecką oraz Caritas Diecezji Kieleckiej i Sandomierskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną. – Cieszymy się że możemy wspierać obszar społeczny, bo trzy z tych umów właśnie tego dotyczą, oraz inwestycję w modernizację oświetlenia w Skarżysku – Kamiennej. W sumie to ponad 11 mln złotych dofinansowania – powiedział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Img 1179

Prawie 39 milionów na dofinansowanie szkolnictwa zawodowego

Szkoły i placówki kształcenia zawodowego, ich organy prowadzące, a także inne podmioty działające w sferze edukacji branżowej, będą mogły w 2019 roku składać projekty w trzech konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W czwartek, 31 stycznia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach z samorządowcami i przedstawicielami szkół na temat harmonogramu i zasad konkursów rozmawiała wicemarszałek województwa Renata Janik.

Spotkanie O Funduszach Unijnych (3)

O możliwościach wsparcia działań samorządów gminnych z RPO WŚ

Samorządowcy z powiatów jędrzejowskiego i staszowskiego wzięli udział w spotkaniu informacyjnym na temat możliwości wsparcia działań samorządów gminnych w konkursach społecznych ogłaszanych w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Z wójtami i burmistrzami spotkali się marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Mariusz Gosek

Z samorządowcami z powiatów włoszczowskiego i koneckiego o unijnych funduszach

Między innymi możliwości wsparcia działań samorządów gminnych oraz samorządów powiatowych i szkół zawodowych w konkursach społecznych ogłaszanych w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 były głównym tematem spotkania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z wójtami i burmistrzami z powiatów włoszczowskiego i koneckiego. To kolejne z cyklu spotkań mających na celu przybliżenie samorządowcom harmonogramu i zasad konkursów organizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Mariusz Gosek.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik

Z samorządowcami o możliwościach wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju społecznego

Przedstawiciele władz gmin z powiatów buskiego, pińczowskiego i kazimierskiego na zaproszenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. Samorządowcom przybliżono harmonogram i zasady konkursów organizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział marszałek województwa Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Spotkanie Z Samorządowcami Wójtami Burmistrzami I Prezydentami (14)

O funduszach unijnych na spotkaniu z samorządowcami

Finansowane ze środków unijnych miękkie i twarde projekty, z których będą mogli w bieżącym roku skorzystać przedsiębiorcy, mieszkańcy i stowarzyszenia z województwa świętokrzyskiego, były tematem spotkania Zarządu Województwa z samorządowcami z powiatów: ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego. – Do dyspozycji mamy ponad 330 milionów złotych. Chcemy skutecznie rozdysponować te środki, wspomagając firmy, poprawiając infrastrukturę i podnosząc poziom kwalifikacji obywateli – zaznaczył Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Img 9688

Ponad 330 milionów złotych w konkursach z RPO w 2019 roku

206 mln złotych na konkursy z obszaru Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli na tzw. projekty miękkie oraz 130 mln zł na dofinansowanie tzw. projektów twardych w ramach konkursów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczy w tym roku Urząd Marszałkowski. W sumie ogłoszone będą 32 konkursy w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Informacje na ten temat przekazali podczas konferencji prasowej marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, Irena Sochacka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Fundusz Społecznego.

Warsztaty

Warsztaty dla beneficjentów

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza beneficjentów pomocy objętych Działaniami 1.2 i 2.5 na warsztaty szkoleniowe z zakresu etapów wdrażania, rozliczania oraz zamówień publicznych udzielanych w ramach realizowanych projektów objętych Działaniami 1.2 i 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020. Warsztaty odbędą się 3 lipca od godziny 9 w sali 102 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach.

Wyświetlane od 1 - 10 z 27