Aktualności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pieniądze z RPO w pełni wykorzystane

Pieniądze z RPO w pełni wykorzystane

Województwo Świętokrzyskie kończy realizację Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z kwotą blisko 770 mln euro (769 528 014 mln Euro), w przeliczeniu na złotówki to 3 mld 167 mln złotych. Kwota ta jest wyższa od pierwotnie zatwierdzonej przez Komisję Europejską w grudniu 2007 roku –  o 43,7mln euro. – Pieniądze przeznaczone dla Świętokrzyskiego zostały w pełni wykorzystane. Nie oddamy ani jednego unijnego euro. Program zostanie ostatecznie rozliczony do końca marca – powiedział Marszałek Adam Jarubas podczas konferencji prasowej podsumowującej realizację RPO 2007-13. W spotkaniu ze świętokrzyskimi dziennikarzami uczestniczyli także: Marek Szczepanik członek Zarządu Województwa, Irena Sochacka dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

VI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014 – 2020

VI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014 – 2020

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, 11 lutego spotkali się uczestnicy VI posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Podczas obrad omawiano m.in. zagadnienia związane z Rozwojem Inteligentnych Specjalizacji w ramach RPOWŚ, kryteria wyboru projektów dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP oraz Działania 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków. Posiedzeniu przewodniczył Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyli również Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Irena Sochacka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obradował Komitet Monitorujący RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Obradował Komitet Monitorujący RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

14 września w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Obradom przewodniczył Kazimierz Kotowski, zastępca przewodniczącego Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej oraz Irena Sochacka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

Wyświetlane od 20 - 27 z 27