Aktualności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pożegnanie Dyrektora Stanisława Piskorka (04)

Podziękowali za długoletnią pracę

W Urzędzie Marszałkowskim uroczyście pożegnano dyrektora Stanisława Piskorka, który odchodzi na zasłużoną emeryturę. Świeżo upieczonemu emerytowi za długoletnią pracę dziękowali: marszałek Adam Jarubas, członek zarządu Piotr Żołądek i sekretarz województwa Bernard Antos oraz dyrektorzy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Komunikat dotyczący przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu na realizację projektów w ramach Poddziałań 8.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji definicji kryteriów wyboru projektów w ramach Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych oraz wprowadzenia stosownych zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020 w załączniku nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań, zaplanowany na sierpień 2016 r. konkurs zostanie ogłoszony we wrześniu br.

VII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014 – 2020

VII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014 – 2020

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, 23 marca spotkali się uczestnicy VII posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Podczas obrad omówione zostały m.in. kryteria wyboru projektów dla Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna. Posiedzeniu przewodniczył Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyli również Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Irena Sochacka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Arkadiusz Piecyk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Wyświetlane od 10 - 20 z 27