Druga aktualizacja regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.02-IZ.00-26-079/16

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Organizująca Konkurs) informuje, że w dniu 25 stycznia 2017 r. został zaktualizowany regulamin konkursu nr RPSW.09.02.02-IZ.00-26-079/16.

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu, pierwotnie zaplanowany od dnia 30.12.2017 r. do 27.01.2017 roku, został wydłużony do dnia 03.02.2017 roku.
Aktualizacja regulaminu jest spowodowana koniecznością zmiany zapisów w części regulaminu odnoszącej się do procedury negocjacji projektu.

Szczegółowe informacje wraz z zaktualizowanym regulaminem konkursu oraz tabelą zmian dostępne są w treści ogłoszenia o konkursie –

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/819-ogloszenie-konkursu-nr-rpsw-09-02-02-iz-00-26-079-16osi-9-wlaczenie-spoleczne-i-walka-z-ubostwem-poddzialanie-9-2-2-rozwoj-wysokiej-jakosci-uslug-spolecznych-i-zdrowotnych-zit