Druga aktualizacja regulaminu konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Organizująca Konkurs) informuje, że w dniu 25 stycznia 2017 r. został zaktualizowany regulamin konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17.

Aktualizacja regulaminu jest spowodowana koniecznością zmiany zapisów w części regulaminu odnoszącej się do procedury negocjacji projektu.

Szczegółowe informacje wraz z zaktualizowanym regulaminem konkursu oraz tabelą zmian dostępne są w treści ogłoszenia o konkursie – http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/859-ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-8-2-3-wsparcie-profilaktyki-zdrowotnej-dla-obszaru-zit