Konsultacje Kryteriów wyboru projektów EFS w ramach Osi priorytetowych 8 i 9 RPO WŚ

Konsultacje Kryteriów wyboru projektów EFS w ramach Osi priorytetowych 8 i 9 RPO WŚ

Instytucja Zarządzająca przedkłada do konsultacji społecznych projekt Kryteriów wyboru projektów EFS w ramach Osi priorytetowych 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Konsultacje mają charakter otwarty i dotyczą kryteriów szczegółowych, w tym kryteriów dostępu oraz kryteriów premiujących dla konkursów planowanych do ogłoszenia w 2017 r. Kryteria zostały opracowane dla konkursów z obszaru zdrowia (dot. wdrożenia Regionalnych Programów Zdrowotnych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej, wsparcia chorych na cukrzycę, gruźlicę oraz wsparcia pacjentów onkologicznych), aktywnej integracji zwiększającej szanse na zatrudnienie, kształcenia ustawicznego osób dorosłych jak również edukacji formalnej i pozaformalnej osób dorosłych.  

Zapraszamy do udziału w tym procesie m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, podmioty lecznicze, szkoły, placówki systemu oświaty, środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe, organizacje pozarządowe, instytucje pomocy społecznej, jak również mieszkańców naszego regionu.

Zgłaszanie uwag do dokumentu możliwe jest w terminie do dnia 17.02.2017 roku.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres elektroniczny:

halina.grebosz@sejmik.kielce.pl

Dokumenty do pobrania wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl – link TUTAJ.

Pliki do pobrania

Kryteria 8.5.3 podnoszenie kwalifikacji formy pozaszkolne.docData dołączenia 2017-02-08, att685370_kryteria_8_5_3_podnoszenie_kwalifikacji_formy_pozaszkolne.doc

Kryteria 8.5.4 ZIT podnoszenie kwalifikacji formy pozaszkolne.docData dołączenia 2017-02-08, att685371_kryteria_8_5_4_zit_podnoszenie_kwalifikacji_formy_pozaszkolne.doc

Formularz zgłaszania uwag do kryteriów.docxData dołączenia 2017-02-08, att685372_formularz_zglaszania_uwag_do_kryteriow.docx

Kryteria 8.4.2 podnoszenie kwalifikacji ICT i języki obce.docData dołączenia 2017-02-08, att685373_kryteria_8_4_2_podnoszenie_kwalifikacji_ict_i_jezyki_obce.doc

Kryteria 8.4.3 ZIT podnoszenie kwalifikacji ICT i języki obce.docData dołączenia 2017-02-08, att685374_kryteria_8_4_3_zit_podnoszenie_kwalifikacji_ict_i_jezyki_obce.doc

Kryteria 9.1 aktualizacja aktywizacja społeczno-zawodowa.docxData dołączenia 2017-02-08, att685375_kryteria_9_1_aktualizacja_aktywizacja_spoleczno_zawodowa.docx

Kryteria 8.2.2 Typ II. 1 cukrzyca.docData dołączenia 2017-02-08, att685376_kryteria_8_2_2_typ_ii__1_cukrzyca.doc

Kryteria 8.2.1 Typ III rehabilitacja pulmonologiczna.docData dołączenia 2017-02-08, att685377_kryteria_8_2_1_typ_iii_rehabilitacja_pulmonologiczna.doc

Kryteria 8.2.1 Typ III rehabilitacja kardiologiczna.docData dołączenia 2017-02-08, att685378_kryteria_8_2_1_typ_iii_rehabilitacja_kardiologiczna.doc

Kryteria 8.2.2 Typ II. 1 gruźlica.docData dołączenia 2017-02-08, att685379_kryteria_8_2_2_typ_ii__1_gruzlica.doc

Kryteria 8.2.2 Typ II. 2 onkologia.docData dołączenia 2017-02-08, att6853710_kryteria_8_2_2_typ_ii__2_onkologia.doc